Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

15 mei 2013 Samenwerking Dordrecht in ontwikkeling van de zorgprofessional naar 2020

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis, de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Gemeente Dordrecht, werken samen in de ontwikkeling van de zorgprofessional naar 2020. De drie partijen willen een koploperspositie vervullen in het opleiden van hooggekwalificeerde (hbo)- verpleegkundigen en ontwikkelen daartoe een state-of-the-art scholings-, opleidings-, leer- en werkomgeving. Niet alleen versterkt zo’n opleiding de topklinische zorg in de regio, het versterkt ook een professionele en aantrekkelijke arbeidsmarkt binnen de Drechtsteden.

Intentieovereenkomstsamenwerking
De drie partijen hebben op 14 mei 2013 een intentieovereenkomst ondertekend voor samenwerking in de eerste fase. Deze fase wordt in het laatste kwartaal van 2013 afgesloten met de oplevering van een onderzoeksplan en  een projectvoorstel met doelen, resultaten en kwalitatieve en kwantitatieve randvoorwaarden, waaronder een financiering- en dekkingsplan. Dit plan van aanpak wordt eind november 2013 ter besluitvorming aan de besturen van de organisaties  aangeboden.

Topkwaliteit in zorg en in onderwijs
De heer Bestebreur,  College van Bestuur van de CHE: Als aanbieder van kwalitatief hoogwaardig en mensgericht onderwijs vanuit een christelijke identiteit voldoen we aan de wensen om het ASz te ondersteunen. De CHE richt zich de komende jaren op het verstevigen van relaties met het werkveld waarvoor zij studenten opleidt. De Academie Gezondheidszorg van de CHE streeft in haar partnerschappen naar samenwerking in opleiden van hbo-verpleegkundigen, in een leven lang leren en in kennis ontwikkelen vanuit het zorgconcept ‘Goede zorg’. Onze studenten komen uit heel Nederland en we zijn blij met deze bundeling van krachten in de regio Dordrecht.”

De heer Taks, Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz): “Wij hebben  de status van topklinisch ziekenhuis en willen  topkwaliteit van zorg leveren; niet alleen in technische zin, maar juist ook in de bejegening van zorgvragers. Deze samenwerking maakt dat mogelijk.”

Hoger onderwijs  stimuleren
“Ook de gemeente Dordrecht is blij met de samenwerking.   Het is prachtig als wij door deze samenwerking  de vestiging van onderwijs in ons onderwijscentrum Wereldwaag Dordrecht  kunnen bevorderen. Want van daaruit zullen scholingstrajecten worden ontwikkeld”, aldus wethouder van de Burgt van Onderwijs,  Werk en Inkomen en Financiën.  “De ontwikkeling van de zorgprofessional 2020 past helemaal in onze visie. Wij vinden het belangrijk om het hoger onderwijs in stad en regio te bevorderen en verder te ontwikkelen en daarbij samen te werken met partners die er zelf belang bij hebben goed onderwijs te ontwikkelen en  personeel via zowel mbo- als hbo- onderwijs naar een hoger niveau te ontwikkelen”.