Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

02 juni 2017 Rondetafelgesprek met Paul van Meenen over diversiteit

Een uitspraak door Paul van Meenen (Tweede Kamerlid voor D66) in een onderwijsdebat in de Tweede Kamer in februari jl. deed veel stof opwaaien. De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) zou volgens hem aanstaande leerkrachten slecht voorbereiden op het omgaan met seksuele diversiteit in het basisonderwijs. Harmen van Wijnen, de voorzitter van het CvB van de CHE, en de studenten Leraar Basisonderwijs konden zich niet vinden in deze opmerking en nodigden Van Meenen en het geïnteresseerde Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) uit hierover door te praten. Op 2 juni vond dit gesprek plaats op de CHE.

In een ontspannen sfeer opent Harmen van Wijnen het gesprek. "De CHE is voortdurend bezig met vraagstukken rondom identiteit en maatschappij. We zijn een open christelijke instelling, waarbij gastvrijheid voorop staat. We leiden professionals op die actief midden in de maatschappij staan en mensen kunnen verbinden. In ons onderwijs is aandacht voor de identiteit van de student in relatie tot het beroep en ruimte voor de ander.”

Veilige sfeer
Van Meenen ervaart grote spanning in het vertalen van de christelijke grondslag naar de praktijk: “We hebben het hier over de Pabo-opleiding. Het is misschien wel de belangrijkste opleiding die bestaat. De studenten worden hier opgeleid om kinderen onderwijs te geven. Daarbij is een veilige sfeer in het klaslokaal essentieel. Ik vraag me af of de studenten genoeg instrumenten in handen hebben om het straks voor kinderen in hun eigen klas veilig te maken.”

Sarah van Hees, vierdejaars Pabo-student, vindt van wel. “Wij hebben geleerd dat het kind centraal staat. Als leerkracht sta je voor de veiligheid en vrijheid van het kind. Vrijheid betekent hier het ontwikkelen van talent en identiteit. Daar horen ook deze dingen bij.” Jannette Meiling, waarnemend directeur voor de opleiding Leraar Basisonderwijs knikt bevestigend. In de opleiding is zij betrokken bij de vernieuwing van het curriculum. Diversiteit is een van de punten die zijn meegenomen. “Wij hebben verschillende studenten. We dagen hen om zich te verplaatsen in de ander en open te staan voor andere opvattingen. Dit leren we te vertalen naar de omgang met alle kinderen die zij tegen komen in de klas.”

Christelijke scholen
Ook Roelof Bisschop reageerde op de uitspraak van Van Meenen. Als Tweede Kamerlid namens de SGP is hij woordvoerder onderwijs. Bisschop: “Ik reageerde kritisch in februari jl. Er wordt naar mijn mening in het christelijk basisonderwijs zorgvuldig omgegaan met diversiteit, bijvoorbeeld kinderen die homoseksuele gevoelens ervaren.”

Integratie
Ook Hans Bakker, lector Talenten en Opbrengsten aan de CHE, reageerde door middel van een column in het ND en RD op het standpunt van D66. Hij vindt het een mooie casus voor de professionele praktijk. “Dank daarvoor”, zegt hij glimlachend tegen Paul. “Wij willen niet weglopen voor kritiek, maar we willen het juist kunnen duiden. Het gaat er om hoe de ene groep met bestaande normen omgaat met een andere soort groep. De CHE streeft integratie na. Het leven vanuit eigen waarden en respect voor andersdenkenden. Het is een open houding naar een ieder die anders denkt. Dat blijkt uit het lesprogramma, waar alle onderwerpen rondom diversiteit aan bod komen.”

Na een goed uur is het tijd om af te ronden. De gezamenlijke conclusie is dat ruimte voor diversiteit voor kinderen van belang is en hiervoor aandacht is in de opleiding Leraar Basisonderwijs en het christelijk onderwijs. Dit vraagt blijvende aandacht en een kritische dialoog draagt daaraan bij.
Rondetafel gesprek van Meenen en de CHE