Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

07 januari 2015 R. Bisschop nieuw lid Raad van Toezicht CHE

Per 1 januari 2015 is de heer R. Bisschop benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Hij vervult de vacature die ontstaat met het aftreden van de heer E. Dijkgraaf, die acht jaar lang zich vanuit de Raad van Toezicht heeft ingezet voor de CHE.

 

Bisschop is lid van de Tweede Kamer voor de SGP. In de Tweede Kamer houdt de heer Bisschop zich onder meer bezig met onderwijs, cultuur en wetenschap. Onderwijs heeft al jaren zijn hart. Hij was directeur van het Wartburg College locatie Revius in Rotterdam. Eerder was hij onder meer leraar geschiedenis en sectordirecteur op het Ichthus College in Veenendaal. Daarnaast had hij zowel geruime tijd zitting in de gemeenteraad van Veenendaal als in de Provinciale Staten van Utrecht. Hij hoopt een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het optimaal functioneren van de Raad van Toezicht, in het bijzonder op het terrein van onderwijsontwikkeling.