Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

06 januari 2015 Promotieonderzoek Hans Bakker: basisscholen moeten leren diepleren

Basisscholen die van programmagericht onderwijs (PGO) naar ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) willen overstappen, moeten een omslag in de organisatie doorvoeren. Daarbij is het cruciaal dat het schoolteam bereid is om een ‘lerende organisatie’ te worden. Dat blijkt uit onderzoek van Hans Bakker, docent aan de Academie Educatie van de CHE, die onderzocht wat er nodig is om de invoering van de nieuwe onderwijsvisie OGO in de organisatie van de basisschool succesvol te laten verlopen. Op grond van literatuurstudie en interviews ontwikkelde Bakker een model dat basisscholen kan helpen bij de ontwikkeling naar dit type onderwijs. Op 14 januari 2015 zal Bakker hiermee promoveren aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Hans Bakker januari 2015Activiteitstheoretisch model
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw gaan steeds meer basisscholen in Nederland over op OGO, dat veel ruimte laat voor de eigen inbreng van kinderen in het lesprogramma. Bakker ontwikkelde een activiteitstheoretisch model. Dit model is gericht op een expansief lerende schoolorganisatie, dat wil zeggen een organisatie waarbij het gehele docentencorps bezig is kritisch te kijken naar het bestaande problematische systeem en bezig is dit om te vormen naar een nieuw soort organisatie, die in verandering is als er een nieuwe visie wordt doorgevoerd. Expansief leren is diepleren waarbij de visie, missie, waarden en normen van de professionals in de school worden geherformuleerd op grond van het nieuwe onderwijsconcept dat wordt ingevoerd.

Lerende organisaties
Op grond van zijn theoretisch model en de uitkomsten van zijn onderzoek komt Bakker tot de conclusie dat OGO-scholen zich op grond van hun uitgangspunten als lerende organisatie dienen te ontwikkelen. Bakker: “Het is belangrijk om in het schoolteam met elkaar een visie te ontwikkelen over goed onderwijs. Daarbij moeten de teamleden zich kwetsbaar durven opstellen en reflecteren op hun eigen lesmethodes met kinderen en het functioneren in het schoolteam. Er ontstaat dan een sfeer waarin het team gezamenlijk leert.” De bedoeling van dit gezamenlijk leren is het verbeteren van de lespraktijk, zodat leerlingen zich beter ontwikkelen en sneller leren.

Het theoretisch model van Bakker en de resultaten van zijn onderzoek zijn belangrijk voor zowel leraren en leidinggevenden in het basisonderwijs als voor schoolbegeleidingsdiensten en onderwijsopleidingen.

Publicatie
De handelseditie is verkrijgbaar in de boekhandel en uitgegeven bij Van Gorcum.

Lees ook het artikel in het Nederlands Dagblad: "Laat leraar bij collega's meekijken".

Meer informatie over de promotie.