Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

29 augustus 2016 Promotie Harmen van Wijnen aan de PThU

Kerk en jongeren: samen zijn is belangrijker dan organisatie

Het instituut kerk is voor jongeren betekenisloos als het niet voorafgegaan wordt door betekenisvolle, natuurlijke relaties in kleine groep. Daar kan geloof bloeien, maar dit vraagt wel een transformatie. Dat is de belangrijkste conclusie uit het promotieonderzoek van Harmen van Wijnen, voorzitter College van Bestuur van de CHE. Zijn proefschrift Faith in Small Groups of Adolescents. Being Together as a Basic Given verdedigt hij op woensdag 14 september om 15.45 uur in de aula van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De relatie tussen kerk en jongeren staat behoorlijk onder druk in Nederland en in de rest van de westerse landen. Hoe komt dit en wat betekent dit voor de geloofsbeleving van deze jonge mensen? Harmen van Wijnen deed een kwalitatief onderzoek onder een vijftal groepen van jongeren om het eigen verhaal van deze jongeren te horen over hun ervaringen met kerk en geloof. Uit deze verhalen blijkt dat jongeren moeite hebben met kerk en de geloof in die situaties waarin zij formeel worden benaderd vanuit institutionele en organisatorische perspectieven. Waar kerk en geloof wel positief naar voren komen in de verhalen van deze jongeren, betreft het in de meer informele sociale verbanden die min of meer natuurlijk tot stand zijn gekomen in hun eigen context (‘neo-tribes’).


Transformatie
De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat ‘zijn’ vooraf gaat aan ‘organiseren’ en het individu kan niet ‘zijn’ zonder anderen: ‘samen zijn als basis gegeven’. Met name voor jongeren blijkt het samen zijn een belangrijke drijfveer te zijn voor de wijze waarop ze hun leven vormgeven en inhoudelijk inrichten, inclusief hun vragen naar betekenis, zingeving en geloof. Informele groepen van jongeren kunnen als ‘neo-tribes’ naast én in de traditionele vormen van kerk-zijn betekenisvolle plekken van geloof, hoop en liefde zijn. De conclusies van het proefschrift werpen een nieuw licht op de wijze waarop de relatie tussen jongeren en kerk en geloof inhoud en vorm gegeven kunnen worden. Het proefschrift eindigt dan ook met een aantal aanbevelingen voor kerk, jeugdwerk en onderwijs om een transformatie in te zetten en te beginnen bij de (informele) verbanden van jongeren zelf in hun dagelijks leven.

Over de promovendus
Harmen van Wijnen (1967) studeerde Actuariële Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en Theologie aan de Universiteit Utrecht en is voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede. In de periode van zijn onderzoek was hij directeur van de HGJB en Programmanager bij het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk (JOP). Daarnaast is hij predikant buiten vaste bediening van de Protestantse Kerk in Nederland.

Promotores: prof. dr. Marcel Barnard en dr. Rein Brouwer

U kunt zich aanmelden via de website van de PThU.