Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

01 september 2016 Professionals van de toekomst zijn verbinders en waarden gedreven vernieuwers

Op donderdag 1 september presenteert het College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) de koers 2016-2020 tijdens de opening van het academisch jaar met relaties. Ook zal Antoine Bodar spreken over de Zin van Werk. Het Instellingsplan 2016-2020 geeft antwoord op wie de hogeschool wil zijn in een veranderende samenleving en hoe professionals van de CHE herkenbaar zijn. In deze tijd verandert de arbeidsmarkt snel en lijken verschillen tussen groepen groter te worden. De CHE zet in op professionals die juist verschillen weten te overbruggen en groepen kunnen verbinden. Vanuit een stevige persoonlijke en professionele identiteit kunnen zij mee veranderen en bouwen aan de wereld van morgen.


      De hogeschool richt zich de komende jaren op vijf sporen. 

Stevig knooppunt in een netwerksamenleving
De CHE wil een knooppunt zijn in een netwerksamenleving. Daarom staat verbinding tussen studenten, alumni en werkveldpartners hoog op de agenda. Voor studenten is het belangrijk dat zij het vermogen hebben om professionele gemeenschappen te bouwen en te onderhouden.  
Sociale duurzaamheid in een globaliserende maatschappij
In een globaliserende maatschappij vindt de CHE het belangrijk om oog te hebben voor alle culturen in onze samenleving en daarbuiten. Ook voor groepen die niet automatisch meekomen. Studenten weten om te gaan met diversiteit en verschillen tussen groepen te overbruggen door interculturele en internationale vaardigheden.
Stevige professionele identiteit in een dynamische arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt verandert in een steeds hoger tempo. De beroepen van vandaag zijn er wellicht over een aantal jaar niet meer. Vanuit de waarden van het vak kunnen CHE- professionals mee veranderen.
Flexibel leren in een kennisintensieve samenleving
De CHE wil dat het onderwijs goed aansluit bij het levensritme van mensen die al werken en door willen studeren. Dit betekent vraaggericht en flexibel in aanbod.
Verbetering aansluiting op de regionale arbeidsmarkt
De CHE richt zich op een goede aansluiting met de arbeidsmarkt in regio FoodValley.


In de spanning staan
Harmen van Wijnen, voorzitter College van Bestuur: “We zien dat de samenleving en de beroepen waarvoor we opleiden in een rap tempo veranderen.  Het is belangrijk dat je je als student in deze dynamische wereld kunt bewegen en ontdekt hoe jij als professional de samenleving kunt dienen. Dit betekent dat je vakoverstijgend kunt denken, ervaring hebt met diverse religies en culturen en mensen kunt verbinden. Het is ook nodig dat je in de spanning durft en kunt staan. Het ontdekken van je eigen waarden en die van je vak tijdens je studie zorgen voor een stevige basis.  
Als hogeschool willen we vanuit onze christelijke identiteit verschillen overbruggen. Zo bieden we onderwijsmodules aan voor vluchtelingen met een status, zetten we in op een goede aansluiting van mbo naar hbo, hebben we aandacht voor alle talenten en  zijn we een gemeenschap zijn voor studenten met verschillende achtergronden. De CHE heeft een aantrekkelijk onderwijsklimaat waar studenten op meerdere vlakken diversiteit kunnen ervaren en waar aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling. Ook kunnen CHE-studenten en studenten van buiten de CHE-minors volgen rondom bijvoorbeeld recht, armoede en mensenhandel. Het is mooi om te zien dat daar waar CHE-professionals verschillen overbruggen en verbindingen leggen, er plaatsen van hoop ontstaan.” 

Regio FoodValley
De CHE is een hogeschool met een sterk landelijk verankerd netwerk. In de regio FoodValley wil de CHE een knooppunt zijn waar ondernemers, de lokale overheid, studenten en docenten kennis uitwisselen en samen zorgen voor een inspirerend en innoverend klimaat in de regio. De hogeschool profileert zich met het zwaartepunt Service Innovation, nieuwe vormen van dienstverlening, waardoor de klant doelgerichter en doelmatiger wordt bediend. 
De hogeschool ziet verder kansen op het verbeteren van de aansluiting doorstroom mbo-hbo (van school naar school) en wil graag inspelen op de behoefte aan bijscholing van mbo-werknemers. Daarbij richt de CHE zich vanuit haar bestaande expertise op zorg, zorg en technologie, (duurzaam) ondernemerschap en op de regionale vraag naar ICT-opleidingen. 

Aantal nieuwe studenten
De CHE biedt negen hbo-opleidingen en heeft een uitgebreid aanbod van post-hbo opleidingen, masters en trainingen voor professionals. Er studeren 4200 studenten aan de CHE en jaarlijks volgen honderden professionals nascholing op de CHE of in eigen werkomgeving. Dit academisch jaar verwacht de CHE met meer nieuwe studenten te starten. Er hebben zich 1350 studenten vooraangemeld en dat is ongeveer 12% meer dan vorig jaar. Ruim 200 studenten starten in september 2016 aan de nieuw ingerichte flexibele deeltijdstudies en de eerste 40 zorgprofessionals starten aan de nieuwe Ad-opleiding Sociaal Werk in Ede en Dordrecht. 

Vernieuwen
De hogeschool staat bekend om de hoge kwaliteit van onderwijs, betrokkenheid op studenten en verbinden van identiteit en vakmanschap. Investeren in kwaliteit en identiteit staat blijvend op de agenda. De afgelopen jaren stonden in het teken van het vernieuwen en uitbreiden van het CHE-gebouw en de faciliteiten. Ook de inhoud van de opleidingen is de afgelopen jaren volledig aangepast met nieuwe curricula. Aandacht voor het (geestelijk) welzijn van studenten is merkbaar in het vernieuwde Studieloopbaancentrum en de mogelijkheden om als student deel te nemen aan Hope Community. Het CHE-instellingsplan 2016-2020 draagt bij aan verdere verankering van een toekomstbestendige hogeschool en het opleiden van professionals die van betekenis zijn in de samenleving.

U kunt het instellingsplan lezen en bekijken op www.che.nl/che2020

Bodar op de CHE