Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

13 maart 2014 Praktijkpabo CHE van start in regio Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Hoekse Waard, Goeree Overflakkee en Gouda

De Academie Educatie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) start in september 2014 met de Praktijkpabo. In nauwe samenwerking met christelijke basisscholen in regio Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Hoekse Waard, Goeree Overflakkee en Gouda worden studenten opgeleid tot juf of meester.

Op de Praktijkpabo leer je grotendeels in de praktijk. Studenten zijn twee dagen in de week op de basisschool, volgen een dag in de week colleges aan de Christelijke Hogeschool Ede en besteden twee dagen aan lesvoorbereiding en zelfstudie. Deze duale opleiding Leraar Basisonderwijs is geschikt voor studenten die graag in de praktijk leren en hun geloof handen en voeten willen geven in de klas.
In nauwe samenwerking met christelijke basisscholen wordt gezorgd voor intensieve begeleiding.

Vraag naar christelijke leerkrachten
Bij de relatiescholen in het westen van Nederland is behoefte aan professionele christelijke leerkrachten. Ook verwacht men de komende jaren in deze regio’s een toename van de vraag naar leerkrachten. Arjan Dorst van de Academie Educatie: “Bij onze partnerscholen merken we dat er behoefte bestaat om eigen toekomstig personeel op te leiden. In de vorm van de Praktijkpabo wordt daaraan tegemoet gekomen, doordat zowel de basisschool als de Academie Educatie van de CHE hun verantwoordelijkheid hebben in het kader van deze opleiding. Studenten met een praktische leerstijl zijn blij met een studieroute waarin ze op deze leerstijl worden aangesproken.”

Kwaliteit en identiteit
De CHE staat voor kwaliteitsonderwijs, persoonlijk betrokkenheid, aandacht voor christelijke vorming als professional en nauwe samenwerking met het werkveld. De opleiding Leraar Basisonderwijs wil studenten zo opleiden dat ze oog hebben voor ieder kind en ze hen optimaal begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. De CHE vindt het belangrijk dat aankomende leerkrachten stevig in de schoenen staan als professional en dat zij hun geloof handen en voeten kunnen geven in de klas. Naast de duale Praktijkpabo is het ook mogelijk om de opleiding Leraar Basisonderwijs in voltijd of deeltijd te volgen aan de CHE.

Kijk op www.che.nl/praktijkpabo voor meer informatie. Geïnteresseerden zijn welkom op de Open Avond op dinsdag 18 maart en donderdag 24 april 2014 (18.30-21.00 u) of op de Experience Day op 26 maart 2014 (10.00-14.00 u) in Ede.