Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

06 januari 2015 Pabo Special Experience Day - 11 februari 2015 - helpt bij goede studiekeuze

Proef het Pabo-studentenleven
Beleef het boeiende basisonderwijs
Ontdek de hulp voor de nieuwe toelatingseisen

Op woensdag 11 februari 2015 organiseert de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een Special Experience Day voor de Pabo. Scholieren (havo, vwo en mbo) kunnen deze dag kennis maken met de hbo-opleiding Leraar Basisonderwijs door verschillende proeflessen te volgen. De Pabo Special Experience Day duurt van 10.00 uur tot 15.00 uur en vindt plaats op de CHE. 

Juf of meester zijn is een uitdagend en veelzijdig beroep. Dat kunnen scholieren deze dag beleven door de proeflessen en de ervaringen van studenten. De proeflessen zijn Kind & speciale zorg, Kind & verhalen vertellen, Kind & creativiteit, Kind & Engels, Kind & leidinggeven, Kind & rekenen, Kind & wereld, Kind & taal. Door deze dag krijgen scholieren een realistisch beeld van de opleiding Leraar Basisonderwijs. 

Toelatingseisen Pabo

Deze dag is er ook informatie over de nieuwe toelatingseisen die voor alle Pabo’s gelden vanaf komend studiejaar. Havo-leerlingen en mbo-studenten moeten aan de kenniseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Er gelden geen toelatingseisen als je een vwo-diploma hebt. De CHE biedt een bijscholingsprogramma en toetsingsmomenten aan op de CHE voor studenten die aan de CHE willen studeren en nog niet voldoen aan de eisen. Meer informatie over de toelatingseisen en het bijscholingsprogramma is ook te vinden op www.che.nl/pabotoelatingseisen

Stevige basis

De Pabo en de CHE staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en betrokkenheid bij de studenten. De CHE staat gedeeld aan de top van beste Pabo’s in Midden- en Oost-Nederland in de Keuzegids Hogeronderwijs 2015. Daarnaast geven ze studenten een basis om hun geloof vorm en inhoud te geven als leraar. De Academie Educatie beschikt over een goed verankerd netwerk van basisscholen in heel Nederland. Er zijn goede leerkrachten nodig, want over enkele jaren wordt er een tekort aan leerkrachten verwacht in het basisonderwijs. 

Programma

Aanmelden

Meer info over de opleiding Leraar Basisonderwijs 

Experience Days overige opleidingen aan de CHE op 11 februari 2015