Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

01 juni 2016 Orientatiemodule voor statushouders

De CHE heeft een oriëntatiemodule ontwikkeld gericht op statushouders, asielzoekers die een verblijfstatus hebben ontvangen. Een groep van vijftien tot twintig jonge voormalige vluchtelingen uit de regio Foodvalley is in april gestart met het volgen van de lessen.

De pilot van tien weken bestaat uit twee lesdagen per week waarin theorie en praktijk worden afgewisseld. Taal, communicatie en cultuur krijgen veel aandacht. Verder wordt de groep bekend gemaakt met het Nederlandse onderwijsstelsel en het bedrijfsleven. ‘Al vanaf het begin wordt de praktijk opgezocht. Dat kan variëren van een bedrijfsbezoek tot aan een rondleiding in het ziekenhuis. Juist op de werkvloer kan de groep de Nederlandse cultuur opsnuiven en wordt geoefend in taal en communicatie,’ vertelt Van Helden.

de regio
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft de Food Valley, de regio waarbinnen acht gemeenten - waaronder Ede - nauw samenwerken, aangewezen als pilot regio. Het ontwikkelen en aanbieden van de oriëntatiemodule is uniek en gebeurde op initiatief van de CHE, in samenwerking met het COA, Vluchtelingenwerk en de regio. Ook andere onderwijsinstellingen - ROC A12, STOAS, WUR - en bedrijven zijn actief betrokken. ‘We richten de module in voor statushouders uit de regio. De student hoeft niet christelijk te zijn. Hij of zij moet redelijk Nederlands spreken en in het land van herkomst minimaal 12 jaar onderwijs gevolgd hebben.”

buddy
Opvallend is dat niet alleen docenten van de CHE hun inbreng leveren bij deze integratiemodule, maar ook studenten. Studenten en statushouders leren op die manier van elkaar. ‘Een vierdejaarsstudent kan bijvoorbeeld heel goed sollicitatietrainingen geven. Bovendien krijgt elke statushouder een student als buddy of coach’, aldus Van Helden die daarbij aantekent dat de medewerkers dit allemaal op vrijwillige basis doen. Dit geeft volgens haar aan hoe groot de betrokkenheid is bij dit initiatief. ‘Deze aanvulling op de reguliere inburgeringscursus is totaal nieuw’, benadrukt Van Helden. ‘Het is dus best spannend of het zal lukken. We hebben het daarom over een pilot, die we zullen evalueren. Daarna volgt eventueel een structurele inbedding van deze module binnen de regio.'