Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

10 maart 2015 Open Avonden Master Leren en innoveren

De master Leren en innoveren van de drie christelijke hogescholen daagt leraren uit om expert te worden in lesgeven en bij te dragen aan onderwijsvernieuwingen. Tijdens de Open Avonden op de CHE kunnen belangstellenden de komende periode kennismaken met de master en informatie krijgen over de lerarenbeurs.

Het ministerie van Onderwijs wil graag de professionaliteit van leraren vergroten. Er is behoefte aan leraren die extra deskundigheid hebben op het gebied van het leerproces van leerlingen en de nieuwste wetenschappelijke inzichten hierover. Daarnaast zijn ook leraren nodig die kunnen adviseren bij vernieuwingen op school of een onderzoek kunnen uitvoeren naar lesmethoden.

Belangstellenden kunnen op de volgende data kennismaken op de Christelijke Hogeschool Ede: 
    dinsdag 17 maart (18.30-21.00 uur) 
    donderdag 23 april (18.30-21.00 uur) 
    maandag 18 mei (19.00-21.30 uur)
Je kunt je aanmelden voor de Open Avond via transfer-educatie@che.nl.  
Ook is het mogelijk om een lesdag mee te lopen. Kijk voor meer info en de Open Avonden op partnerscholen Driestar Educatief en Viaa Hogeschool op www.masterli.org.

Voortrekkersrol
Er komen veel nieuwe ontwikkelingen op scholen af, wie kan dit echter binnen school oppakken en een voortrekkersrol/adviserende rol spelen voor directie of teamleden? De master Leren en innoveren biedt een uitdagende verdieping voor ambitieuze leraren met ervaring in het christelijke basisonderwijs,
voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Beroepsperspectief
De tweejarige deeltijdopleiding is praktisch door het behandelen van leervragen uit de eigen schoolorganisatie en biedt beroepsperspectief door aansluiting op actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Huidige studenten waarderen vooral in deze masteropleiding ook het persoonlijk karakter, de benaderbaarheid van docenten en de mogelijkheid van linken van opdrachten aan de eigen schoolpraktijk.

Lerarenbeurs vergoedt opleidingskosten
De lerarenbeurs voorziet leraren van financiering van opleiding, boeken en verlofdagen. Dit betekent dat de masteropleiding zo betaalbaar is voor de leraar én school . De lerarenbeurs kan van 1 april 2015 tot en met 31 mei 2015 worden aangevraagd. De opleidingskosten voor deze praktische master bedragen het wettelijk collegegeld per jaar en bijkomende kosten voor studiemateriaal. Meer actuele informatie over de bekostiging en de lerarenbeurs is te vinden via de website www.masterli.org.

Voorlichting
Via een persoonlijk gesprek met de contactpersonen is het mogelijk te kijken welke stappen ondernomen moeten worden om te komen tot een goede studiekeuze. Meer informatie is ook te vinden op de website www.masterli.org.