Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

18 november 2014 Onderzoek en campagne cyberpesten op CHE

Examenleerlingen havo van middelbare school Guido de Brès in Amersfoort maken hun profielwerkstuk op de CHE (Christelijke Hogeschool Ede). Het project is een maand geleden gestart met een onderzoek naar een heel actueel thema: cyberpesten. Tot januari houden de leerlingen zich bezig met het onderzoek en bedenken zij een campagne voor meer bewustwording rondom cyberpesten. Sinds 2011 vullen examenleerlingen hun profielwerkstuk met een project bij de academie Journalistiek & Communicatie op de CHE. Dit jaar ligt het accent op onderzoek.

Onderzoek krijgt op het hbo steeds meer aandacht. Met dit project krijgen de leerlingen inzicht op het hoe en waarom van onderzoek. De havoleerlingen voeren een onderzoek uit op drie verschillende scholen en schrijven een onderzoeks- en adviesrapport. Aansluitend bedenken zij een campagne voor meer bewustwording voor cyberpesten. Ook gaan ze praktisch aan de slag: ze realiseren een filmpje en schrijven een artikel over het onderwerp. 

Het project sluit naadloos aan op de inhoud van de opleidingen Journalistiek en Communicatie. Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten: de leerlingen maken kennis met het werken op een hbo en het project helpt in de studiekeuze. De deelnemers volgen lessen op de CHE en sluiten het project af met een presentatie ouders en docenten op het Guido de Brès.