Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

01 december 2016 Numerus fixus Journalistiek CHE vervalt

De numerus fixus (beperkte toelating) voor de opleiding Journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede vervalt per direct. Studiekiezers met interesse in Journalistiek kunnen zich voor komend studiejaar zonder selectie aanmelden bij de opleiding. Zij hebben nu, net als bij andere opleidingen, de mogelijkheid om zich uiterlijk 1 mei 2017 in te schrijven. De vervoegde deadline van 15 januari 2017 komt dus te vervallen.

Vorig jaar heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten dat voor het studiejaar 2017-2018 numerusfixusopleidingen studenten niet meer via een loting mogen toelaten, maar moeten selecteren. Bij deze wijziging hoorde een vervroegde aanmelddatum.

Bij alle vier de Journalistiekopleidingen bleek echter dat voor vele studiekiezers 15 januari te vroeg is om al tot een definitieve keus te komen. Daardoor dreigde de instroom bij de opleidingen sterk achter te blijven. Alle opleidingen hadden rond 1 december iets meer aanmeldingen dan vorig jaar, maar ook was zichtbaar dat de stijging onvoldoende leek om op 15 januari al de inschrijving te kunnen stoppen.

De betrokken hogescholen hebben in onderling overleg besloten dat de CHE, Windesheim Zwolle en Fontys Tilburg hun numerus fixus laten vervallen. Gelet op de aanmeldingen van afgelopen jaren leidt dit naar verwachting niet tot een overschrijding het aantal beschikbare plaatsen bij deze opleidingen. De Hogeschool Utrecht handhaaft de fixus wel. De opleidingen hopen dat het ministerie de vervroegde deadline zal heroverwegen en op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden in de numerus fixusprocedure voor Journalistiek.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bartho de Looij
teamcoach Journalistiek
bgdlooij@che.nl

0318-696300