Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

15 juni 2015 Nieuwe CHE-Lector Henk Kievit legt zich toe op dienstbaar organiseren

“Succes van regionale samenwerking valt of staat met intrinsieke motivatie iets voor elkaar te willen betekenen”

Op vrijdagmiddag 12 juni sprak dr. ir. Henk Kievit zijn rede uit als nieuwe lector van het CHE- lectoraat Mens & Organisatie. In zijn rede ging Kievit in op de verschuiving van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving en wat dit betekent voor de driehoek tussen de burger, bedrijfsleven en overheid. Hij pleit daarbij voor een kanteling van het denken binnen de verschillende domeinen. Naar het zoeken naar wederzijds belang in klant-opdrachtgever relaties, bij concurrenten en in elke denkbare dienstverleningsrelatie.

“In de netwerksamenleving zien we dat deelbelangen van organisaties en particulieren weer hun weg vinden naar samenwerking. Oude samenwerkingsvormen als de coöperatie komen weer terug in een nieuw jasje.” Daarbij noemt hij het belang van nabijheid, het elkaar kennen. “Juist daarom is regionale ontwikkeling zoals in de Food Valley kansrijk als innovatief milieu.” Lector Kievit stelt wel dat intrinsieke motivatie tot dit nieuwe werken een kritieke factor is: “Het gaat naast elkaar kennen om de wil om je als organisatie te verbinden aan gezamenlijke doelstellingen, alleen zo kun je als regio echte innovatiekracht organiseren.”

Lectoraat Mens & Organisatie
Het Lectoraat Mens & Organisatie stelt zich op als partner voor de Food Valley regio en gaat samen met het werkveld onderzoek doen binnen het thema dienstbaar organiseren, of: Service Innovation. Daarin komen werkveld, Bacheloronderwijs en onderzoek bij elkaar en vormen samen een driehoek die de innovatie van de dienstverleningsprocessen gaat uitdiepen, en ondersteunen.

M&ODenken Evenement
Rondom de installatie organiseerde de Academie Mens & Organisatie van de CHE een interactieve netwerk- en inspiratiedag voor ondernemers, werkveldpartners en mensen uit het onderzoek en onderwijs. Ruim 300 deelnemers bezochten het M&ODenken Event, dat met medewerking van de Omdenkshow van Berthold Gunster verfrissende inzichten bood op deze verder tropische dag.

Lees de hele lectorale rede van Henk Kievit op www.che.nl/rededienstbaarorganiseren