Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

14 september 2017 Meer studenten kiezen tweejarige Associate degree opleiding

Nederlandse hogescholen mochten vorige week ruim dertig procent meer eerstejaarsstudenten voor Associate degree (AD) opleidingen verwelkomen dan in september 2016. De AD is een nieuwe tweejarige studie in het hoger onderwijs, die opleidt tot functies tussen mbo4- en bachelor niveau (niveau 6). Ook de Ad-opleiding Sociaal Werk in de Zorg van de CHE groeide flink en heeft een instroom van ongeveer 60 studenten. De CHE hoopt in september 2018 met een aantal nieuwe Ad-opleidingen te starten.

Vooral veel mbo4-studenten kiezen voor een voltijd, deeltijd of duale AD. Zij halen in twee jaar een volwaardig, door de NVAO geaccrediteerd diploma dat direct aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. 

Zelfstandige opleiding
Voor de zomervakantie nam de Tweede Kamer unaniem de Wet invoering Associate degree opleiding aan, waarmee de AD een zelfstandige opleiding wordt. Nu is het aan hogescholen om van deze vorm van hbo-onderwijs een succes te maken. Daarom hebben meerdere onderwijsinstellingen zich verenigd in de AD7: een samenwerking tussen CHE en Avans Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Saxion Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Stenden NHL, Hogeschool Zeeland, Hogeschool Zuyd en Hogeschool Windesheim.

Jaap ten Have namens de AD7: ‘Wij hebben onszelf verplicht om de AD een volwaardige plaats in het onderwijsbestel te geven. De AD heeft een eigen identiteit, anders dan een vierjarige hbo-bacheloropleiding. Klassen zijn kleiner en studenten krijgen meer begeleiding. Bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingen werken we nauw samen met roc’s, het lokale werkveld en bijvoorbeeld met VNO-NCW. Hierdoor sluiten de opleidingen aan op de wensen van de arbeidsmarkt en vinden afgestudeerde AD-studenten snel een baan. Na het behalen van een AD-diploma hebben studenten ook nog de mogelijkheid om twee jaar door te studeren voor een bachelordiploma.’

De CHE startte in 2016 met twee groepen voor de Ad-opleiding Sociaal Werk in de Zorg. De CHE biedt deze opleiding aan in Ede en Dordrecht. Ook op andere vakgebieden - als ICT en ondernemerschap en in het domein zorg en welzijn - ontwikkelt de CHE nieuwe Ad-opleidingen die de aansluiting tussen het (lokale) werkveld, mbo en hbo verbeteren.