Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

19 mei 2015 CHE start discipelschapscommunity 'Hope Community'

Hope Community is de nieuwe discipelschapscommunity van de CHE. Een community voor studenten die meer willen en meer kunnen op het gebied van discipelschap, leiderschap, vakmanschap en maatschappelijke vernieuwing. Hope Community wil studenten helpen om Jezus te volgen en een ‘pionier van hoop’ te zijn in de samenleving.

Woensdag 20 mei (16u-20u) is de kick-off van Hope Community. Tot het avondeten delen we met elkaar de visie en het verlangen achter Hope Community.  Na het avondeten denken we samen na over de invulling van Hope Community.  

Aanmelden kan via Facebook of via hopecommunity@che.nl

Hope Teams en Hope Events

Deelnemen aan Hope Community is vrijwillig, studenten krijgen er dus geen studiepunten voor. Exclusief voor studenten die komend jaar CHE-minors volgen bestaat de mogelijkheid om zich aan te melden voor een Hope Team. Deelname aan een Hope Team staat garant voor een diepgaand en persoonlijk discipelschapstraject. Samen met studenten die ook CHE-minors volgen en o.l.v. een mentor zoeken studenten samen naar Gods plan met hun leven. Ze stellen zich steeds de vraag wat God op dit moment tegen hen wil zeggen en wat ze daar mee gaan doen.

Naast Hope Teams zullen er ook inspirerende en confronterende Hope Events ontstaan. Hope Events gaan studenten helpen om waar te gaan maken wat ze ten diepste drijft. Hoe die Hope Events er uit gaan zien? Daar mogen studenten 20 mei zelf over meedenken.

Meer weten over de achtergrond van Hope Community? Lees het blog van CHE-docent Jan Lok: De geboorte van Hope Community op de CHE.