Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

15 april 2016 Internationale conferentie over roeping en beroep in het hoger onderwijs

Gezamenlijk ontwerp strategische visie voor christelijk hoger onderwijs in Europa

Hoe maak je je roeping als christen waar op je werk? Hoe kun je als christelijke organisatie bijdragen aan ontwikkeling van medewerkers in hun verbinding tussen roeping en beroep? En welke bijdrage kunnen christelijke professionals werkzaam in het hoger onderwijs daaraan leveren? Rondom dat thema organiseren drie christelijke hogescholen van 12 tot 15 april in Biezenmortel de Europese onderwijsconferentie IAPCHE European Conference 2016.

Drie christelijke hogescholen in Nederland (Hogeschool Viaa Zwolle, Christelijke Hogeschool Ede en Driestar hogeschool Gouda) en de Protestantse Theologische Universiteit maken deel uit van het internationale netwerk IAPCHE (International Association for the Promotion of Christian Higher Education). Vanuit IAPCHE regio Europa organiseren deze instituten een conferentie in conferentiecentrum De Beukenhof in Biezenmortel. Centraal staat de uitdaging van (het ontwikkelen van) roeping in het hoger onderwijs. Donderdag 14 april is speciaal ingericht voor christelijke professionals uit Nederland die over de verbinding van roeping en beroep na willen denken.

Dr. Jan Hoogland, lector aan Hogeschool Viaa en een van de sprekers tijdens de conferentie: “Het besef dat je beroepskeuze iets te maken heeft met je geloof zou je wat mij betreft een roeping kunnen noemen. Christenen denken vaak dat een roeping met evangelisatie te maken heeft. Wij willen oproepen om in bredere zin over roeping na te denken, ook los van verkondiging en evangelisatie. Christelijke opleidingen kunnen studenten daarbij helpen door hen niet alleen een vak te leren. Een opleiding aan een christelijke school helpt als het goed is ook om je persoonlijke positie te bepalen in morele dilemma’s.”

Het conferentieprogramma komt tot stand dankzij de inzet van veel Europese professionals. Zo worden er verschillende workshops georganiseerd en belichten diverse sprekers het thema. Daarnaast is er voldoende gelegenheid voor afgevaardigden van instellingen wereldwijd om contacten te leggen die van nut kunnen zijn bij uitwisseling van studenten en docenten. Tijdens de conferentie belegt het bestuur IAPCHE regio Europa enkele sessies om te komen tot een strategisch visie voor een Europees netwerk. De conferentie levert op deze manier een bewuste bijdrage aan de totstandkoming van het christelijk hoger onderwijs in Europa.


Meer informatie is te vinden op de conferentiewebsite www.iapche2016.org.