Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

10 maart 2017 Ichthus College en Christelijke Hogeschool Ede gaan intensiever samenwerken

Op donderdag 9 maart hebben het Ichthus College Veenendaal en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een overeenkomst getekend waarin intensief samenwerken centraal staat. De gezamenlijke doelen van de scholen zijn de aansluiting tussen het voorgezet onderwijs en het hbo bevorderen, de overstap van leerlingen van het voortgezet onderwijs naar een vervolgopleiding versoepelen en leerlingen nog beter begeleiden in hun studiekeuzeproces.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst De overeenkomst is een bestuurlijk gevolg van een in de praktijk steeds intensiever wordende samenwerking. Het Ichthus College en de CHE werken al vele jaren samen op diverse vlakken. Zo kent het Ichthus College Abridged Learning, bestaande uit Abridged Business, Abridged Culture en Abridged Science, waarbij havoleerlingen verschillende colleges volgen op de CHE en alvast kennis maken met het hbo-niveau. Ook op het gebied van studiekeuze wordt samengewerkt. Zo organiseert de hogeschool profielkeuzedagen en begeleiden CHE-studenten leerlingen van het Ichthus College op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Beide scholen zien de meerwaarde van deze samenwerking voor hun leerlingen en studenten en hebben al ideeën voor verdere uitbreiding in de toekomst. Onderwerpen die op de planning staan om verder te ontwikkelen zijn onder andere ICT, internationaal en identiteit. De ondertekening van de overeenkomst is een bezegeling op deze huidige en toekomstige samenwerking.