Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

06 juni 2017 Filosoof Wolterstorff spreekt op de CHE

Op donderdag 8 juni spreekt de Amerikaanse filosoof Nicholas Wolterstorff op de CHE, tijdens een van de studiemiddagen met het thema ‘Shalom’. De studiemiddagen zijn georganiseerd door de Stichting voor Christelijke Filosofie en AKZ+ Weetwatjegelooft.nl. Wolterstorff is een bekende en toonaangevende christenfilosoof en spreekt op de CHE over het christelijk onderwijs ‘als een sociale praktijk waarvan de maatstaven en einddoelen erop gericht moeten zijn jonge mensen toe te rusten om dienstbaar te zijn aan de zaak van Gods shalom in de wereld’.

Wolterstorff inzichten kunnen een bijdrage leveren aan de voortdurende bezinning in het christelijk (hoger)onderwijs om vruchtbaar en wervend te zijn en blijven in een snel veranderend samenleving. Wat kunnen we leren van Wolterstorffs visie? Van harte welkom tijdens deze studiemiddag. Aanmelden is nog mogelijk en kan via de website. 

Programma

13.00 uur   Opening door de voorzitter, Harmen van Wijnen

13.30 uur Nicholas Wolterstorff: ‘Shalom and Christian Identity in Education’

14.00 uur Renée van Riessen: “Being here is the wonder”. On Wolterstorffs proclamation of human flourishing as the aim of Christian education

14.15 uur Roel Kuiper: Wolterstorff en christelijke identiteit in het onderwijs

14.30 uur Groepsgewijze verwerking en voorbereiding voor gesprek o.l.v. de drie   onderwijsdirecteuren (Tamme Spoelstra, Herman Oevermans, Nico Broer) en lectoren (Jan Hoogland, Jan van der Stoep en Bram de Muynck) van de ZEG-hogescholen

pauze

15.30 uur Plenair gesprek met Nicholas Wolterstorff n.a.v. de groepsgewijze voorbereiding,   o.l.v. Bram de Muynck

16.30 uur Sluiting en borrel