Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

30 juni 2015 Eerste pabo-studenten CHE leggen lerareneed af met toespraak minister Bussemaker

Op dinsdag 7 juli leggen de eerste pabo-studenten de Lerareneed af tijdens de diplomering van de opleiding Leraar Basisonderwijs aan de Christelijke Hogeschool Ede. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw dr. M. Bussemaker zal de gediplomeerden toespreken tijdens de formele ceremonie in de Oude Kerk van Ede.

De opleiding Leraar Basisonderwijs van de CHE voert dit jaar als eerste hogeschool de Lerareneed in bij het afsluiten van de opleiding. Studenten kunnen zich met de eed vanuit hun hart te committeren aan een belofte van professionaliteit en integriteit.

Emile van Velsen, directeur Academie Educatie, licht het idee achter de Lerareneed toe: ‘Wij zijn we ervan overtuigd dat de beste leraren werken in een school waarin vertrouwen bestaat in hun professionaliteit en integriteit. De Lerareneed verwoordt dit en is een oproep aan schoolleiders en politici om dit vertrouwen centraal te stellen. We verwachten dat veel inhoudelijke en verantwoordingsregels kunnen worden afgeschaft, waardoor tijd en geld vrijkomt voor het echte werk: talentontwikkeling van kinderen.’

Alle pabo-studenten mogen de Lerareneed afleggen, maar het is niet verplicht. Ook kan de eed als belofte worden uitgesproken door de tekst af te sluiten met 'dit beloof ik'. De laatste zin van de eed vormt een persoonlijke zin over de relatie tussen de levensbeschouwelijke identiteit met het leraarschap. Dit deel wordt door de studenten voorbereid in een visiestuk in het laatste jaar van hun opleiding.

De Lerareneed sluit aan op het vernieuwde beroepsbeeld van de Academie Educatie. Deze is in nauwe samenwerking met het basisonderwijs ontwikkeld en speelt in op de uitdagingen van het huidige en toekomstige basisonderwijs. Op de Open Dag van 7 februari 2015 presenteerden pabo-studenten en –docenten de nieuwe Lerareneed op de CHE aan (aanstaande) studenten en de media.

Bekijk de lerareneed op www.che.nl/lerareneed