Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

08 september 2016 Eerste lichting professionals start met vernieuwd deeltijdonderwijs

Een groep van 240 professionals startte deze week met een deeltijdopleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Dit is de eerste lichting van het geheel vernieuwde deeltijdonderwijs van de hogeschool. De CHE is één van de voorlopers in het aanbieden van flexibel onderwijs. Vanaf dit cursusjaar biedt de CHE vijf deeltijd bachelor opleidingen aan.

Start DTO 2016Een deeltijdopleiding is een volwaardige hbo-opleiding bedoeld voor professionals die zich na enkele jaren werkervaring verder willen ontwikkelen in hun vakgebied of willen omscholen. De CHE startte in 2015 met de ontwikkeling van een nieuw concept voor haar deeltijdonderwijs. Aanleiding voor de vernieuwing zijn o.a. de veranderingen in de samenleving waardoor mensen een leven lang blijven leren omdat het beroepenveld continu in ontwikkeling is. Projectleider van het nieuwe onderwijs Adriaan Oosterloo: “We constateerden dat de opleidingsvraag vanuit de samenleving toe neemt en heel divers is. Het gaat om individuele leervragen waar de oude opleidingen, met een vaststaand onderwijsprogramma, niet meer bij aan konden sluiten. Met maatwerk opleidingen proberen we in te spelen op die individuele opleidingsvragen.”

Modulair studeren

Om aan te kunnen sluiten bij de individuele leerbehoeftes van professionals, is flexibiliteit onmisbaar. Oosterloo: “In het nieuwe deeltijdconcept waarderen we de kennis en ervaring die de studenten al in huis hebben door te starten met een assessment. Op basis van de uitkomsten van dit assessment wordt de opleidingsroute opgebouwd in verschillende modules.” In iedere module is de praktijk leidend: studenten werken een belangrijk deel van de opleiding in de praktijk, 1 a 2 dagen per week. Daarnaast biedt de CHE zes inspiratiedagen aan per module. Twee van deze lesdagen zijn verplicht en de rest is flexibel door de studenten te volgen. “Deze flexibiliteit vraagt er om dat de student zelf de regie pakt op de studie en weet te structureren. Dat is een belangrijke succesfactor bij deze vorm van deeltijdonderwijs”, aldus Adriaan Oosterloo.

Integraal onderwijs

Een unieke eigenschap van het nieuwe deeltijdonderwijs van de CHE is de verbinding tussen de vijf verschillende opleidingen. Oosterloo geeft aan de studenten uit te willen dagen om hun eigen vakgebied te overstijgen. “Smalle functies verdwijnen steeds meer en daarom leiden wij de studenten op om op hbo-niveau flexibel samen te werken met professionals uit andere vakgebieden.”

Groei

Voor de CHE is dit flexibele deeltijdconcept niet helemaal nieuw. Acht jaar geleden zijn de opleidingen SPH en Theologie al begonnen met het op maat aanbieden van opleidingen aan professionals. De ervaring die de afgelopen jaren op kleine schaal is opgedaan, wordt nu benut bij alle opleidingen. Dit lijkt nu al succesvol. Het deeltijdonderwijs van de CHE groeide dit cursusjaar met 27,6% tegenover een landelijke groei van +4,6% t.o.v. 2015. De hogeschool verwacht dat deze groei zich de komende jaren verder uitbreidt.

In februari 2017 is het tweede instroommoment van de deeltijdopleidingen Leraar Basisonderwijs, Verpleegkunde, Social Work, Godsdienst Pastoraal Werk en Godsdienst Leraar. Geïnteresseerden zijn welkom op de Open Dag  in Ede op zaterdag 5 november 2016 (10.00-15.00 uur). Meer informatie over de deeltijdopleiding van de CHE en de data van Open Dagen en Avonden zijn te vinden op www.che.nl/deeltijd.