Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

27 augustus 2015 Drie nieuwe docenten Academie Theologie CHE

Bij de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) starten vanaf het nieuwe collegejaar drie nieuwe docenten. Het gaat om drs. A.C. (Rinke) van Hell, drs. L. (Laurens) Snoek en drs. J.M. (Jan Martijn) Abrahamse.

Rinke van Hell (1977)  begint bij de start van het nieuwe collegejaar als docent praktische theologie. Van Hell is al enige tijd lid van de kenniskring van het lectoraat Geloven in context onder leiding van lector Dr. R. Erwich. Binnenkort rondt ze bij de ETF Leuven en VU Amsterdam een promotiestudie af over film en theologie (onder supervisie van Dr. René Erwich en Prof. Dr. Ruard Ganzevoort). In dit promotieonderzoek analyseert Van Hell films op zoek naar religieuze noties. Het doel hiervan is om de cultuur te verstaan en zich af te vragen hoe de relatie theologie en cultuur kan zijn.

Jan Martijn Abrahamse (1985) begint bij de start van het nieuwe collegejaar als docent systematische theologie. Abrahamse is, en blijft, predikant van de CAMA gemeente in Aalsmeer en werkt - via het Baptisten Seminarie - aan een promotieonderzoek aan de VU in Amsterdam. Bovendien is hij redacteur van Soteria, kwartaalblad voor evangelische theologie.

Laurens Snoek (1973) begint bij de start van het nieuwe collegejaar als docent pedagogiek en didactiek voor de opleiding tot leraar godsdienst / levensbeschouwing. Snoek maakt de overstap naar de CHE vanaf het Van Lodenstein College in Amersfoort, waar hij docent godsdienst is.

Meer deeltijdstudenten
Komende week starten er aan de academie Theologie naar verwachting een gelijk aantal studenten als vorig jaar.  Opvallend is dat er een groei is in de inschrijvingen voor de deeltijdopleiding GPW en er is een toename te zien van GL-studenten.