Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

16 juni 2016 Doorstroommodule mbo-hbo gepresenteerd

In samenwerking met drie mbo’s heeft de Christelijke Hogeschool Ede een doorstroommodule mbo–hbo ontwikkeld. Een team van docenten ROC A12, MBO Utrecht, Hoornbeeck College en vertegenwoordigers van de diverse opleidingen van de CHE heeft een jaar lang aan dit product gewerkt. Het mbo voert de komende jaren vernieuwde kwalificatiedossiers in waardoor studenten zich kunnen specialiseren op beroepenvelden. Een van deze specialisaties is het oriënteren op een vervolgstudie in het hbo.

Projectleider Roel van Swetselaar (CHE) noemde het eindresultaat een ‘halfproduct’, omdat dit het komende jaar in pilots zijn waarde zal moeten bewijzen. Uniek is, dat identiteitsontwikkeling een belangrijk onderdeel is van dit kwalificatiedossier. Teamleider Carlijn van Diepen (ROCA12) roemde de samenwerking tussen docenten mbo–hbo om met elkaar tot dit product te komen. ‘Het samen ontwikkelen van modules was enorm inspirerend en helpend in het begrijpen van elkaars ‘onderwijstaal’.’ Directielid Ad Blonk (Hoornbeeck College) gaf aan, dat er in het land nog niet veel producten zijn van deze kwaliteit. Tegelijkertijd moedigde hij ook aan om dit product door te ontwikkelen waarbij integratie van identiteit en beroep een belangrijk aandachtspunt is.

Het komend jaar zal verder door gewerkt worden aan deze algemene module. Daarbij zal ook aandacht zijn voor studievaardigheden die binnen specifieke opleidingen in het hbo nodig zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel van Swetselaar: rvswetselaar@che.nl.