Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

23 februari 2017 CHE start in 2018 twee ICT-opleidingen

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) start per schooljaar 2018-2019 twee nieuwe opleidingen: een Bachelor of ICT en een Associate Degree (Ad) ICT Services, beiden binnen het domein techniek. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vandaag toestemming gegeven voor het starten van beide bekostigde opleidingen. De CHE ontwikkelt komende tijd, in samenwerking met het ICT-werkveld in de regio Food Valley, de ICT-opleidingen om in het najaar de accreditatie van de NVAO te verkrijgen.

In eerste instantie biedt de CHE de Bachelor als voltijdstudie en de Ad als deeltijdstudie aan.  De ontwikkeling van beide opleidingen is in het voorjaar van 2016 gestart, in nauwe samenwerking met het ICT-werkveld in de regio Food Valley en MBO’s in de regio.

De CHE geeft met het starten van deze twee studies gehoor aan de complexe opgaven die vanuit de samenleving op professionals afkomen, waaronder nieuwe technologieën onder invloed van ICT. Digitalisering verandert niet alleen de samenleving in het algemeen, maar werkt ook ingrijpend in de beroepsdomeinen door: van onderwijs tot gezondheidszorg en van dienstverlening tot media.

Harmen van Wijnen, voorzitter van het College van Bestuur CHE: “We willen de samenleving dienen met creatieve en toekomstbestendige professionals die de nieuwe uitdagingen in de samenleving begrijpen. Binnen ons aanbod van opleidingen horen daarom ook hoogwaardige en innovatieve opleidingen op het terrein van ICT, met specifieke aandacht voor soft skills”. Het gaat in deze opleidingen vooral om de toegepaste ICT.

De opleidingen gaan voorzien in de vraag vanuit het werkveld, zowel landelijk als ook regionaal, naar hoger opgeleide ICT-ers. De nieuwe uitdagingen onder invloed van digitalisering vragen om nieuwe vormen van professionaliteit, zowel binnen de domeinen waar de CHE al voor opleidt, als binnen het werkveld ICT zelf.