Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

27 oktober 2016 CHE voldoet aan alle prestatieafspraken ministerie OCW

De CHE is een van de drie hogescholen die aan alle prestatieafspraken heeft voldaan. Dat werd dinsdag bekend met de publicatie van de eindadviezen door de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek over de prestatieafspraken van universiteiten en hogescholen. Deze afspraken werden in 2012 voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met alle Nederlandse hogescholen en universiteiten vastgesteld.

De prestatieafspraken concentreerden zich o.a. op het verhogen van studiesucces en het versterken van het profiel van de hogeschool. De CHE behaalde succes op alle terreinen. De scores van de Nationaal Studenten Enquête zijn behaald conform afspraak en onlangs behaalde CHE in de Keuzegids hbo 2017 opnieuw de positie van Beste Hogeschool van Nederland in de categorie middelgrote hogescholen. Het aantal contacturen ligt bij alle opleidingen van de CHE op 12 uur of hoger. De ambitie voor een verhoogd studiesucces - minder uitval en switch van studenten en een hoger rendement op studenten dat binnen 5 jaar hun diploma behaalt – werd overtroffen. Ook steeg het aantal docenten met een master’s degree of een doctorsgraad naar de afgesproken 75%. 

Harmen van Wijnen, voorzitter van het College van Bestuur van de CHE: “Ik ben erg trots dat we dit als één van de weinige hogescholen bereikt hebben. Cijfers zeggen niet alles over kwaliteit, maar zijn wel een indicatie van de grote kwaliteitsinspanning die we met elkaar geleverd hebben.”

De adviezen van de Reviewcommissie vormen de basis voor een binnenkort door de minister te nemen besluit over eventuele financiële consequenties voor de prestatiebekostiging in 2017.