Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

10 februari 2015 CHE traint wijkverpleegkundigen Lelie zorggroep voor verpleegkundig indiceren

Lelie zorggroep en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) spelen samen in op de veranderende zorg. De Academie Gezondheidszorg van de CHE biedt 90 wijkverpleegkundigen van de zorgorganisatie training om te indiceren en de zorg te organiseren en coördineren in samenspraak met de cliënt. Hiervoor leren zij onder andere te werken volgens het Normenkader V&VN, zoals dat door de zorgverzekeraars vanaf 2015 gevraagd wordt.

“We willen graag kwalitatief hoog geschoold worden om zo goed mogelijk voor onze cliënten te zorgen en om verantwoord de regie bij de cliënt en zijn netwerk te leggen.”, aldus Belianne de Kock, projectmanager Lelie zorggroep, “Daarbij hebben we samen met de CHE gekozen voor scholing via de Ohama-systematiek in een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD).”

Zorgtoewijzing
De Kock: “Wijkverpleegkundigen krijgen een belangrijke spilfunctie om de eigen regie van de zorgvrager, ‘ontzorgen’ en zo lang mogelijk thuis zijn, in de praktijk te brengen. Hun rollen en taken veranderen en een transparante en professionele indicatie is verplicht. Met de nieuwe systematiek kunnen we helder beschrijven en onderbouwen hoe het proces van vraagverheldering en zorgtoewijzing verloopt. Deze Amerikaanse methode wint aan populariteit in Nederland.”
Erik Pluijgers, manager Transfer Gezondheidszorg CHE: “De CHE is bij de implementatie van Omaha bij Lelie zorggroep betrokken en heeft advies gegeven over de inrichting hiervan in hun ECD. Nu geven we training waarin het eigen ECD wordt gebruikt. Op deze manier sluit de scholing optimaal aan bij de werkomgeving. Door coaching is er ook aandacht voor individuele leervragen van de deelnemers.”

Samen ontwikkelen
De CHE en Lelie zorggroep werken strategisch samen. Dat betekent onder andere dat ze samen optrekken in de professionalisering van medewerkers. Pluijgers: “Wij kijken graag met onze partners welk resultaat behaald moet worden en hoe we medewerkers hierbij kunnen ondersteunen en professionaliseren. Samen onderzoek doen en samen ontwikkelen zijn daar onderdelen van. De CHE en Lelie zorggroep vinden elkaar in identiteit en professionaliteit.”
De Kock: “Medewerkers van Lelie zorggroep zijn klaar voor nieuwe manieren van zorg verlenen. Het blijft belangrijk om in de zorg tijdig in te spelen op de veranderingen. Goede samenwerking met het onderwijs is daarin belangrijk.”