Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

11 februari 2016 CHE start nieuwe Ad-opleiding Sociaal Werk in de Zorg

 

De opleiding richt zich op professionals die toegerust willen worden voor hun nieuwe rol in het sociaal domein. Deze rol verandert door de maatschappelijke ontwikkelingen als de Wmo, de transitie van de regiefunctie van zorg naar de gemeenten en de introductie van de Participatiewet. Hierdoor neemt de diversiteit van ondersteunings- en begeleidingsvragen bij de doelgroepen binnen de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg toe. Daarmee groeit de behoefte aan een meer divers en vraaggericht ondersteuningsaanbod op maat. Samen met partners uit het sociaaldomein heeft de CHE in lijn met de huidige ontwikkelingen de Ad SWZ ontwikkeld.

 

De Ad SWZ leidt op tot sociaal werker in de zorg. De opleiding speelt in op de voortdurende dynamische veranderende arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn. De Ad SWZ richt zich op de professionalisering van beroepsbeoefenaars die begeleidende en coördinerende taken uitvoeren binnen de sector Zorg en Welzijn in het algemeen en specifiek binnen het kader van de Wmo. 

 

Vandaag (8 februari) heeft de accreditatieorganisatie NVAO groen licht gegeven voor de start van de opleiding. Daarbij heeft de CHE ook toestemming gekregen om de opleiding in Dordrecht aan te bieden. Eerder startte in deze regio al een praktijkgerichte pabo-opleiding van de CHE. Geïnteresseerden kunnen zich binnenkort aanmelden voor de opleiding.

Kijk voor meer informatie op www.che.nl/adswz