Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

25 april 2016 CHE onderzoekers melden forse stijging van gemeentelijke uitvaarten

Het aantal uitvaarten dat door de gemeenten is verzorgd, is in 2015 gestegen tot circa 2.100 gevallen. Dat is een stijging met 300 uitvaarten en vormt een trendbreuk ten opzichte van de afgelopen vijf jaar. In de periode 2010-2014 was het aantal gemeentelijke uitvaarten behoorlijk stabiel en schommelde rond de 1.800-1.900 uitvaarten per jaar. Door de toename komt gemiddeld 1 op de 70 uitvaarten voor rekening van de gemeenten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Christelijke Hogeschool Ede, uitgevoerd in samenwerking met Stimulansz onder 220 van de 390 gemeenten.

Over de hele linie meer gemeentelijke uitvaarten
Anders dan in voorgaande jaren, was er in 2015 een stijging merkbaar onder zowel de kleine, middelgrote als de grote gemeenten. Opmerkelijk genoeg spande de kleine gemeenten, met een stijging van 20%, de kroon. Verder was opvallend dat de gemeente Amsterdam met 441 gevallen ruim 40% meer gemeentelijke uitvaarten had dan in 2014.

 

Grote verschillen
Er zijn nog steeds grote verschillen zijn tussen gemeenten met een vergelijkbare omvang.  In de gemeente Heerlen vonden in 2015 30 gemeentelijke uitvaarten plaats, tegenover 6 in het vrijwel even grote Helmond. In stedelijke gebieden en in centrumgemeenten vinden meer gemeentelijke uitvaarten plaats dan in plattelandsgemeenten. Ook in een aantal grensgemeenten verzorgen gemeenten veel uitvaarten.

 

Verklaringen
Naar een verklaring voor de flinke toename en de forse verschillen tussen gemeenten is geen onderzoek gedaan. Uit eerder onderzoek is echter gebleken, dat dit toegeschreven kan worden aan een aantal factoren, zoals de verslechterde financiële situatie van huishoudens, toegenomen psycho-sociale problematiek, en de sociale structuur binnen een gemeente.

 

Rol maatschappelijke organisaties
Ook is onderzocht welke rol maatschappelijke organisaties spelen bij gemeentelijke uitvaarten. Uit het onderzoek blijkt, dat gemeenten vaker en intensiever maatschappelijke organisaties betrekken bij gemeentelijke uitvaarten dan enkele jaren terug. Deze organisaties, zoals kerken, ggz-instelingen en leger des heils spelen vooral een rol bij het organiseren van een afscheidsdienst of rouwplechtigheid. In sommige gevallen wordt ook een financiële bijdrage geleverd aan de uitvaart.

 

 

Voor een exemplaar van het complete rapport en meer informatie over dit onderzoek:

Henk van Deutekom, docent CHE en auteur van ‘Eenzame uitvaarten. Handreiking voor de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging, uitgave Stimulansz (www.stimulansz.nl/producten).