Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

06 juni 2017 CHE Onderzoek - Aantal gemeentelijke uitvaarten stabiel in 2016

Het aantal uitvaarten dat door gemeenten is verzorgd in 2016, ligt op hetzelfde niveau als in 2015.
Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat werd gehouden onder 249 van de 388 gemeenten. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Christelijke Hogeschool Ede en Stimulansz. In 2016 zijn ruim 2.000 uitvaarten door gemeenten verzorgd. Daarmee komt gemiddeld 1 op de 70 uitvaarten voor rekening van gemeenten.

Stabilisering aantal gemeentelijke uitvaarten

De forse stijging die in het vorige onderzoek over het kalenderjaar 2015 werd gemeld, heeft in 2016 dus geen vervolg gekregen. Er kan worden gesproken van een stabilisatie van het aantal gemeentelijke uitvaarten.

Onder kleine gemeenten is het aantal gemeentelijke uitvaarten vrijwel gelijk gebleven. Bij de groep middelgrote gemeenten is er sprake van een lichte toename en onder de grote gemeenten een lichte daling.

Grote verschillen

Opnieuw valt op dat er bij gemeenten met vergelijkbaar inwonertal nogal uiteenlopende resultaten zijn waargenomen. Zo zijn in 2015 in de gemeente Alphen aan den Rijn 4 uitvaarten verzorgd, tegenover 26 in het vrijwel even grote Leeuwarden. In stedelijke gebieden en in centrumgemeenten vinden meer gemeentelijke uitvaarten plaats dan in plattelandsgemeenten. Ook in een aantal grensgemeenten verzorgden gemeenten veel uitvaarten.

 

Verklaringen

Er is geen onderzoek gedaan naar een verklaring voor de forse verschillen tussen gemeenten.  Uit eerder onderzoek is gebleken, dat dit toegeschreven kan worden aan een aantal factoren, zoals de verslechterde financiële situatie van huishoudens, toegenomen psychosociale problematiek, en de sociale structuur binnen een gemeente.

 

Nieuw verdiepend onderzoek

Inmiddels is een verdiepend onderzoek gestart naar de achtergronden van gemeentelijke uitvaarten. Momenteel wordt onderzocht  tot welke doelgroepen de mensen behoren. Betreft het vooral ouderen? Waren het vaak mensen met een uitkering? Zijn er contacten met professionele hulpverlening geweest? Het onderzoek is erop gericht antwoord te geven op dergelijke vragen. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwacht in het eerste kwartaal van 2018.