Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

28 juni 2017 CHE ondertekent convenant voor oplossing tekort zorgberoepen

Op woensdag 28 juni zet de opleiding Verpleegkunde van de CHE de handtekening onder het convenant Strategisch Arbeidsmarktbeleid Utrechtse Zorgorganisaties en Onderwijs (SamUZ). Het convenant is een initiatief van het UMC Utrecht en Utrechtzorg en wordt getekend door dertig zorg- en onderwijsorganisaties. Het convenant is een uiting van de wederzijdse verantwoordelijkheid die gevoeld wordt voor het oplossen van huidige en toekomstige tekorten voor zorgberoepen.

CHE-directeur Gerrit van der Heijden: ,,Door onze participatie aan dit convenant laten we zien dat we onze maatschappelijke verantwoording nemen. Twee jaar geleden al hebben we de numerus fixus op onze opleiding Verpleegkunde laten vervallen. We willen de arbeidsmarkt goed blijven bedienen. Daarnaast zijn we actief in het opleiden van werkbegeleiders om de stageplaatsen op niveau te krijgen of te houden. Door intensieve relaties met onze werkveldpartners weten we wat er leeft op de vloer. We willen snel in kunnen spelen op veranderingen.” 

De zorgsector staat onder druk door een groeiend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen. Alle veranderingen in de zorg vragen bovendien om een nieuw beroepsprofiel van de opleiding Verpleegkunde. Binnen het nieuwe landelijke opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020 zijn nieuwe competenties of beroepsrollen - de zogenaamd CanMEDSrollen - en drie leerlijnen vastgesteld. Twee weken geleden presenteerde de CHE haar variant van het volledig vernieuwde curriculum van de voltijd bachelor Verpleegkunde aan werkveldpartners. Vanaf komend studiejaar (2017-2018) wordt veel nieuw onderwijs aangeboden. Het eerste jaar gaat van start met een heel nieuw curriculum. De overige jaren draaien vanuit een aangepaste versie.