Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

27 januari 2017 CHE NHL HZ en NCOI starten consortium vraagfinanciering in de zorg

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE), NHL Hogeschool, HZ University of Applied Sciences en NCOI Opleidingen werken samen in een consortium rond het experiment vraagfinanciering in
de zorg. Zij spelen hiermee in op de toenemende vraag om hoger opgeleiden in de zorg. Professionals in deze sector hebben behoefte aan onderwijs op maat: toegespitst op wat zij al kennen en kunnen. Op vrijdag 27 januari 2017 tekenden de partners de samenwerkingsovereenkomst op de CHE.

Het experiment vraagfinanciering geeft de mogelijkheid aan de student om op maat te leren, de hogeschool om los van de leslocatie onderwijs aan te bieden en de werkgever de gelegenheid  om (nog) meer inbreng te hebben in het curriculum en de uitvoering ervan. De financiering sluit hierop aan.  De reguliere bekostiging vanuit de overheid verschuift naar een voucherbekostiging waarin zowel de overheid als de werkgever hun financiële bijdrage leveren.

In 2015 werd de vraagfinanciering binnen Zorg & Welzijn door branches, werkgevers en hogescholen verkend. Het ministerie OCW startte  een experiment vraagfinanciering waarin voucherbekostiging het uitgangspunt is. De CHE heeft het initiatief genomen om een kopgroep te vormen met een aantal hogescholen en commerciële instellingen. Dit heeft geresulteerd in een consortium.
Het consortium werkt in verschillende experimenten aan de ontwikkeling van onderwijs, de samenwerking met werkgevers in de regio en een gemeenschappelijke visie op opleiden van professionals in de toekomst. Een samenwerking tussen bekostigde en commerciële partijen binnen dit consortium is uniek.


Professionalisering als gezamenlijke verantwoordelijkheid
Harmen van Wijnen, voorzitter van het College van Bestuur van de CHE: “Een leven lang professionaliseren binnen de zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid, werkgevers en onderwijsinstellingen. Dat vraagt om onderwijs dat sámen met partners uit het werkveld wordt vormgegeven. De bachelor – en Associate Degree opleidingen moeten aansluiten op de behoefte van zorgprofessionals. Wij willen bijvoorbeeld onderwijs in behapbare modules kunnen bieden, maar daar sluit de huidige bekostiging vanuit de overheid niet op aan. Een van onze doelen is om inzicht te geven in de wijze waarop opleiden op de werkplek kan leiden tot meer instroom in het hoger onderwijs en bijdraagt aan een betere onderwijskwaliteit en een hoger eindniveau.”