Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

29 januari 2016 CHE neemt post-hbo International Public Health over van Hogeschool Leiden

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heeft officieel de post-hbo opleiding International Public Health overgenomen van de Hogeschool Leiden. De Engelstalige post-hbo opleiding International Public Health is uniek in Nederland. Het is een 1-jarige parttime opleiding die gezondheidswerkers, met name verpleegkundigen, voorbereidt om voor langere tijd met een ontwikkelingsorganisatie uitgezonden te worden naar het buitenland.

De opleiding ‘Community Health’ startte in 1992 aan de Hogeschool Leiden en staat al jaren onder de bezielende leiding van Huib Cornielje, zelf als fysiotherapeut uitgezonden geweest naar Zuid-Afrika. Sinds enkele jaren heet de opleiding ‘International Public Health’; daarmee is het met name een praktische opleiding om gezondheidswerkers – maar ook maatschappelijk werkers en sociaal wetenschappers - voor te bereiden op uitzending naar het buitenland.

De Hogeschool Leiden wil haar focus verleggen en heeft daarom de CHE gevraagd om deze opleiding over te nemen. De CHE die al jaren in de opleiding hbo-V het uitstroomprofiel Global Nursing met succes aanbiedt, ziet dit als kans om waar ze al goed in zijn verder uit te bouwen. Mensen voorbereiden om zich in te zetten voor werk in ontwikkelingslanden is ook iets wat echt past bij de missie van de CHE. Tineke de Groot zal de opleiding gaan coördineren. Tineke werkte zeven jaar als verpleegkundige en docent in Kenia en is erg enthousiast over de opleiding. De meest docenten die nu in Leiden aan de opleiding lesgeven, zullen hun inhoudelijke vakkennis ook in Ede gaan inzetten.

Tijdens de opleiding wordt onder meer geleerd om:

  • de gezondheidsproblematiek in een ontwikkelingsland op lokaal niveau te analyseren,
  • in nauwe samenwerking met de lokale bevolking oplossingen te ontwikkelen voor die gezondheidsproblematiek,
  • een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren (van aspecten) van integrale gezondheidszorg in zowel lange termijn ontwikkelingsprogramma's als in (kortdurende) noodhulpinterventies,
  • bij te dragen aan de training van lokale gezondheidswerkers.

De 1-jarige parttime opleiding van een dag per week is uniek in Nederland en zal vanaf september 2016 aangeboden worden via de afdeling Transfer van de CHE in Ede. Het merendeel van de afgestudeerden wordt uitgezonden via bekende organisaties als Artsen Zonder Grenzen, Medair, Médecins du Monde en VSO. Op 29 februari en 19 april zijn er voorlichtingsbijeenkomsten op de CHE. Meer informatie op www.che.nl/transfergz.