Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

03 juli 2017 CHE neemt maatregelen vanwege phishing-mail

Naar aanleiding van phishing-mail van maandagmorgen 3 juli 2017 heeft de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) direct actie ondernomen. Een nepmail waarin om inloggegevens zijn gevraagd, heeft de hogeschool bereikt. Er is een mailbox van een medewerker gebruikt die een phishing-mail heeft verspreid naar medewerkers, studenten en mogelijk externen. Hierdoor hebben een aantal mensen hun inloggegevens afgegeven. Tot nog toe zijn er geen signalen dat er data gelekt is. Om te voorkomen dat er data onrechtmatig gebruikt wordt, heeft de CHE de volgende maatregelen genomen.

Intern zijn alle maatregelen genomen om verdere verspreiding van de phishing-mail te voorkomen. De geraakte CHE-medewerkers en studenten zijn bekend. De CHE-wachtwoorden van deze mensen zijn maandagavond gereset. Dit betekent dat deze medewerkers en studenten een nieuw CHE-wachtwoord moeten aanmaken. Het incident wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het College van Bestuur (CvB) begrijpt dat dit een maatregel is die impact heeft op het dagelijks werk. Studenten bevinden zich in de toetsperiode en medewerkers zijn het hogeschooljaar aan het afronden. In lijn met het informatiebeveiligingsbeleid van de hogeschool heeft het CvB besloten om deze maatregelen te nemen om privacy en de digitale veiligheid te beschermen.
  

Helpdesk
Heb je vragen over het opnieuw instellen van je wachtwoord?
Neem dan contact op met de helpdesk van de CHE. Zij zijn bereikbaar vanaf 7.30 uur op 0318-696455.