Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

07 september 2017 CHE medeorganisator symposium Van Religiestress tot hete hangijzers

Op 23 september 2017 vanaf 21.00 uur vindt bij KRO-NCRV in Hilversum opnieuw de Nacht van de Theologie plaats. Voorafgaand aan de ‘Nacht’ is er het symposium Van Religiestress tot hete hangijzers, godsdienstgesprekken in de 21e eeuw van 17.00 tot 20.00 uur. De CHE is een van de initiatiefnemers van het symposium.

De CHE is vertegenwoordigd door lector Professionaliteit en Diversiteit prof.dr. Bernhard Reitsma. Hij debatteert met Dennis Vanden Auweele (RUG) over de stelling: Het doet er niet toe of God bestaat – wat we kunnen leren van atheïsten. Reitsma startte in september als lector Diversiteit en Professionaliteit op de CHE naast zijn positie als bijzonder hoogleraar Christendom in de context van islam aan de VU Amsterdam. In zijn lectoraat Diversiteit en Professionaliteit schenkt Reitsma aandacht aan de uitdagingen die de toenemende diversiteit in de samenleving aan het opleiden van professionals stelt. Hoe ga je als aankomend professional om met andersdenkenden en -gelovigen zonder je eigen identiteit te verliezen?

Religiestress
Het thema van het symposium zijn de godsdienstgesprekken in de periode na de Reformatie. Anno 2017 is de diversiteit onder protestanten en rooms-katholieken groter dan ooit, maar soms lijken uitersten elkaar weer te kunnen gaan raken. Er spelen volop hete hangijzers in de kerken, en ook de samenleving heeft last van ‘religiestress’. Hebben kerk en samenleving elkaar nog iets te vertellen? Wat doet er zó toe in de 21e eeuw dat een godsdienstgesprek op hoog niveau niet mag ontbreken?

Onder leiding van gespreksleider Jacobine Geel gaan vooraanstaande theologen tijdens het symposium met elkaar in debat over prikkelende stellingen rondom hete hangijzers in de hedendaagse theologie. Theoloog des Vaderlands Janneke Stegeman, prof. dr. Herman Selderhuis en ds. Almatine Leene verzorgen korte lezingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rinke van Hell
E acvhell@che.nl
T 0318 696 300