Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

06 maart 2015 Onderzoek CHE positief beoordeeld

De Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) van de Vereniging Hogescholen heeft in haar definitieve rapport eind januari positief geoordeeld over de structuur en samenhang van het kwaliteitszorgsysteem van het onderzoek op de Christelijke Hogeschool Ede.

Hoewel het kwaliteitszorgkader onderzoek op de CHE nog jong is oordeelt de VKO positief over de structuur en samenhang van het kwaliteitszorgsysteem onderzoek binnen de CHE. Binnen de onderzoekseenheid is men zich bewust van het belang van het leveren en bewaken van kwaliteit. Lectoren worden gezien als het intellectuele geweten van CHE, dichtbij het primaire proces van onderwijs en onderzoek.

De bevindingen van de externe visitatiecommissie geven een positief beeld van het onderzoek. De evaluatie is onafhankelijk, zorgvuldig en deskundig uitgevoerd. Het advies biedt tal van aanbevelingen die behulpzaam zijn bij de verdere ontwikkeling van beleid, organisatie en kwaliteitszorg van het onderzoek van de CHE. Het is evident dat de bevindingen van de externe visitatiecommissie door hogeschool uiterst serieus worden genomen.

De CHE kiest de komende jaren voor focus en massa bij de verdere ontwikkeling van haar onderzoeksactiviteiten. De hogeschool is voornemend om de onderzoekscapaciteit de komende jaren te verdubbelen. De commissie adviseert om ook de komende jaren verder in te zetten op het versterken van de onderzoekscultuur. Met het centrale kwaliteitskader ligt er een fundament voor de verdere ontwikkeling van de instrumentatie en een verdere verfijning van indicatoren en streefwaarden.

Lees hier het Validatierapport Kwaliteitszorg Onderzoek Christelijke Hogeschool Ede
Lees hier de Bestuurlijke reactie Christelijke Hogeschool Ede
Lees hier het orginele bericht op de website van VKO

Zie ook: Onderzoek bij de CHE.