Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

06 oktober 2016 CHE en gemeente Ede ondertekenen samenwerkingsagenda jeugd

De Gemeente Ede en de CHE gaan samenwerken op het gebied van ondersteuning voor jeugd. Daarvoor is een samenwerkingsagenda opgesteld die vandaag is getekend door wethouder Leon Meijer, verantwoordelijk voor jeugd in Ede, en Harmen van Wijnen, voorzitter van het College van Bestuur van de CHE.

De betrokkenheid van zowel de gemeente als de CHE bij de Edese jeugd leidt tot deze samenwerkingsagenda. Zo worden krachten gebundeld voor een nog betere ondersteuning voor jongeren, hun ouders en professionals die werken in de jeugdhulp. Thema’s die in de samenwerkingsagenda centraal staan zijn: pleeggezinnen en gezinshuizen, ondersteuning van gezinnen door sociale netwerken, de organisatie van reflectiebijeenkomsten voor jeugdwerkers en andere professionals en onderzoek naar de rol van de gemeente in het nieuwe jeugdzorgstelsel.

De hbo-opleiding Social Work van de CHE leidt studenten op tot professionals die o.a. jongeren en gezinnen ondersteunen. Gelieerd aan het lectoraat Jeugd en Gezin van deze opleiding wordt onderzocht hoe informele netwerken van betekenis zijn voor hulpvragers en hulpverleners. Gemeente Ede is sinds 2015 verantwoordelijk voor alle zorg en ondersteuning aan jeugd en zet zoveel mogelijk in op het voorkomen van zorgvragen.

In de afgelopen maanden voerde de CHE voor de gemeente Ede een quick scan uit naar de participatiesamenleving op opvoedkundig gebied. Als vervolg hierop, gaan studenten  in diverse wijken onderzoeken inwoners samenwerken aan opgroeien en opvoeden van kinderen. Zowel de gemeente als Hogeschool willen in beleid, onderwijs en onderzoek steeds bezig te zijn met de vraag: bij welke ondersteuning en zorg zijn Edese kinderen en jongeren nu écht gebaat? Wat wérkt? En waar moet onze aandacht en inzet naar uit gaan?

De samenwerkingsagenda heeft een duur van in elk geval drie jaar en moet antwoord geven op bovenstaande vragen.