Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

08 oktober 2013 CHE blijft aan de top in Keuzegids 2014

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) scoort 78,5 van de 100 punten in het overzicht ‘Sterke en Zwakke hogescholen’ in de Keuzegids hbo voltijd 2014 die vandaag verscheen. Daarmee behaalt de CHE een tweede plek in de categorie middelgrote hogescholen. Zeven van de tien opleidingen halen een eerste plek en ook zeven opleidingen mogen zich Topopleiding noemen. “Kleinschalig én intensief onderwijs blijkt te lonen,” schrijft de keuzegidsredactie. De beoordeling van de Keuzegids is gebaseerd op slagingscijfers, oordelen van studenten en het beeld van onafhankelijke experts.

Zeven van de tien opleidingen aan de CHE behalen een eerste plek binnen hun categorie. Dit geldt voor de opleidingen Human Resource Management (HRM), Bedrijfskunde MER, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening (gedeeld eerste), Journalistiek, Leraar Basisonderwijs (gedeeld eerste in regio Midden Oost) en Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing (gedeeld eerste). De opleiding Verpleegkunde scoort ook erg hoog met 82 punten en een gedeelde tweede plaats. De opleiding Communicatie is gestegen van de derde naar tweede plaats en Godsdienst Pastoraal Werk stijgt van een vierde plaats naar de derde.

Kwaliteitszegel Topopleiding
Alle opleidingen met een totaalscore van 76 kunnen volgens de Keuzegidsredactie gezien worden als toppers in hun vakgebied. Zij krijgen een kwaliteitszegel toegekend, dat ze in hun voorlichting mogen gebruiken. Slechts 13% van de hbo-opleidingen mag zich topopleiding noemen. Van de tien opleidingen die de CHE aanbiedt, mogen zeven de zegel Topopleiding dragen. Dit zijn de opleidingen Human Resource Management (HRM), Bedrijfskunde MER, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Leraar Basisonderwijs, Verpleegkunde en Godsdienst Pastoraal Werk.

Deskundigheid docenten en slagingscijfers
In de toelichting bij de opleidingen benadrukt de Keuzegids de waardering van studenten voor de docenten van de CHE. Zo meldt de Keuzegids over de SPH: “Ede voert net als vorig jaar de lijst aan, de deskundigheid van de docenten en de communicatie met studenten worden nog wat extra positief beoordeeld”, en over GPW: “Het programma is aansprekend en de docenten zijn deskundig.”
Ook worden de goede loopbaanvoorbereiding en slagingscijfers belicht. De Keuzegids meldt bij de Pabo: “In de regio Midden en Oost delen Ede en Deventer de koppositie. Beide weten goed te communiceren richting de studenten. De kans om binnen vijf jaar je diploma te halen is in Ede groter”, bij Leraar Godsdienst: “De loopbaanvoorbereiding en dan met name de praktijkgerichtheid is een ander punt waarin Ede vooroploopt”, en bij Bedrijfskunde MER: “In Ede hebben studenten het idee dat ze echt voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Ook het slagingspercentage na vijf jaar is opvallend hoog. Dit wordt gecombineerd met een stimulerend programma, uitstekende docenten en een zeer prettige communicatie richting de studenten.”

Nationale Studenten Enquête
In de onlangs verschenen Elsevier Beste Studies eindigde de CHE op de derde plaats. Zowel de Keuzegids als Elsevier baseren hun ranking op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2013, maar ze leggen verschillende accenten. De Keuzegids baseert het gemiddelde cijfer op de acht deelscores op het gebied van programma, toetsing, docenten, vaardigheden, voorbereiding loopbaan, info en contact, faciliteiten (alle gebaseerd op oordelen van studenten), het expertoordeel (keurmerkinstantie NVAO) en slagingscijfers.

 Opleiding  Score  Ranking  Topopleiding
 HRM  92 1       Zegel topopleiding
 SPH      82 1 (gedeeld)  Zegel topopleiding
 MWD  80  Zegel topopleiding
 Verpleegkunde 82  2 (gedeeld)  Zegel topopleiding 
 Leraar Basisonderwijs 76 1 (gedeeld) in regio Midden en Oost   Zegel topopleiding
 Journalistiek 60      1  
 Bedrijfskunde MER 86 1

 Zegel topopleiding

 Communicatie 64   
 Godsdienst Pastoraal Werk 76  Zegel topopleiding
 Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing 68 1 (gedeeld)   

Overzicht scores en rankings opleidingen CHE vergeleken met alle aangeboden opleidingen in Nederland.

Meer informatie over de Keuzegids hbo voltijd 2014 is te vinden op www.keuzegids.org. De keuzegids is uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI).

Het persbericht vanuit de Keuzegidsredactie is te lezen op: http://www.keuzegids.org/nieuws/7679.