Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

23 juni 2016 CHE-bestuurder Ton Bestebreur zwaait af

"Ik mocht de hogeschool helpen moderniseren"

Nog steeds loopt hij elke dag met veel plezier het CHE-gebouw binnen. Een bijna zintuigelijke ervaring, omschrijft CHE-bestuurder Ton Bestebreur zijn gang van draaideur naar werkkamer. “Licht, levendigheid, de warme sfeer die er hangt.” Toch zal hij het zelf binnenkort moeten missen, per 1 september 2016 stopt Bestebreur na ruim vijf jaar als bestuurder aan de CHE.

Ton Bestebreur

Wat gaat er door hem heen als hij straks voor de laatste keer de deur van zijn CvB-kamer achter zich dichttrekt? "Ten eerste dat de nog wat vage ideeën die er waren over de (ver)nieuwbouw van de hogeschool toen ik aantrad als bestuurder anno 2016 voor iedereen zichtbaar zijn gerealiseerd. De CHE is in de afgelopen vijf jaar een heel studentvriendelijke hogeschool geworden, met een verdubbeling van de studentwerkplekken, een atrium waar je de hogeschoolgemeenschap ervaart, een beter restaurant en goede koffie. Ten tweede is de afgelopen vijf jaar veel geïnvesteerd in het eigentijdser maken van de curricula van alle opleidingen. Vrijwel elk curriculum is inhoudelijk op de kop gezet. Studenten gaan zien dat ze nog beter voorbereid zijn op hun loopbaan, en werkgevers zullen ontdekken dat onze studenten weet hebben van de dingen waar de samenleving om vraagt. Ten derde is er dit schooljaar ook een praktijkpabo in het westen van het land gestart. Daarnaast starten we in 2016 een tweejarige opleiding Associate Degree Sociaal Werk in de Zorg. Over twee jaar komt daar een nieuwe bachelor ICT bij, is de verwachting. Dat zijn voor mij als bestuurder echte doorbraken in de modernisering."

Wake-up call

Als bestuurder probeert Bestebreur wat hij buiten ziet met binnen te verbinden. "Studenten gaan naar Ede om de identiteit en kwaliteit van onze hogeschool. De identiteit is onveranderlijk, maar kwaliteit moet je telkens opnieuw vorm en inhoud geven. Toen we in 2013/2014 voor het eerst sinds negen jaar niet werden uitgeroepen tot beste hogeschool van Nederland, beleefden we een wake-up call. Samen met Harmen van Wijnen en de directieleden mocht ik de wat ingeslapen hogeschool helpen zich opnieuw te verhouden tot de veranderende ideeën over eigentijds onderwijs en wensen van aanstaande studenten. Dat is dankzij de nieuwe huisvesting en curriculumherziening goed gelukt, want in 2015 zijn we weer uitgeroepen tot beste hogeschool."
"Tegelijkertijd blijft het een permanente uitdaging om de nieuwe generatie studenten op te leiden in een veranderende samenleving met continue ontwikkelingen", vindt Bestebreur. "We hebben een werkveld nodig dat actief meedenkt over de koers en vorm van ons hoger onderwijs en daarin ook wil investeren met goede stageplekken, zinvolle opdrachten en eerlijke feedback. Dat kost tijd en moeite, maar zal dubbel en dwars worden terugverdiend in de vorm van uitstekend opgeleide werknemers. Ik verwacht daarnaast voor de toekomst een nog grotere digitalisering van het onderwijs, meer diversiteit en kortere lesprogramma's en meer nadruk op internationale skills. Ik gun iedere jonge professional interculturele en gedegen taalvaardigheid over onze grenzen."

Meer afwisseling

Zelf vindt Ton Bestebreur zijn nieuwe werkplek bij de Galan Groep, een organisatieadviesbureau. Hij blijft internationaal actief voor de CHE en hij gaat lesgeven in bestuurlijke vakken aan de CHE en de Erasmus universiteit. Ook zet hij zijn werkzaamheden voort als toezichthouder bij het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel en de gereformeerde basisscholen in West-Nederland. "Per september gaat er op het gebied van besturing veel veranderen binnen de hogeschool, het is een logisch moment om nu het stokje over te dragen. Daarbij zie ik uit naar een afwisselender bestaan. Ik houd enorm van afwisseling, als bestuurder was daar minder tijd voor. Er is ook een praktische kant; de drie uur die ik dagelijks in de trein zit, slurpt tijd van ons gezin met vier tieners. De voltooiing van de huisvesting vorig jaar, gaf mij het diepe gevoel dat er iets tot een mooi einde was gebracht. Een natuurlijk moment om afscheid te nemen."

Stevige wortels

Ja, hij vindt het mooi om als docent aan de CHE verbonden te blijven. "Die verbinding gaat veel verder dan uren maken. Ik voel een diepe waardering en dankbaarheid voor het feit dat wij een goede, christelijke hogeschool in Nederland kennen. Onderwijsvrijheid is een kostbaar goed. Als jongere in een snel veranderende samenleving heb je stevige wortels nodig. Als hogeschool mogen wij een brug bouwen tussen de identiteit van de student en dat wat het beroep vraagt. Ik besef daarbij dat degenen die deze brug bouwen, de docenten, een zware verantwoordelijkheid hebben. Ze moeten goed thuis zijn in hun beroepscontext, didactisch sterk zijn, ICT-vaardig werken, elke dag weer schakelen tussen de diverse taken et cetera. Die enorme inzet waardeer ik zeer. Zij zijn de kurk waarop onze hogeschool drijft. We zijn de beste hogeschool van Nederland dankzij hen. En ik zie ernaar uit daar onderdeel van te blijven."