Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

29 september 2016 CHE 10e keer beste hogeschool van Nederland

Keuzegids HBO zet ook in 2017 de CHE op 1 in categorie middelgrote hogescholen

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) is de beste middelgrote hogeschool in Nederland. Dat oordeelt de Keuzegids HBO 2017 die vandaag is verschenen. In de Keuzegids worden ruim driehonderd bacheloropleidingen in het hbo beoordeeld. Die beoordeling is gebaseerd op studenttevredenheid, studierendement en expertoordelen.

Het is de tiende keer dat de CHE wordt uitgeroepen tot beste (middelgrote) hogeschool. De gemiddelde score van de CHE is dit jaar gestegen: van een 70 in 2016 tot een huidige score van 73,5. Hiermee staat de CHE bovenaan de lijst in vergelijking met zowel de grote als middelgrote hogescholen.

 Keuzegids 2017 over CHE:
“De CHE scoort nog hoger dan de beste grote scholen. De studenten zijn positief over de nieuwe en vernieuwde gebouwen, maar ook over de begeleiding en voorbereiding op de beroepspraktijk”.

Topopleidingen
De studies Bedrijfskunde, SPH en HRM mogen dit jaar het predicaat Topopleiding dragen. De Keuzegids reikt deze uit aan opleidingen met een score hoger dan 76 punten.

Harmen van Wijnen, Voorzitter College van Bestuur:
“We zijn als CHE blij dat we de kwaliteit hebben kunnen vasthouden en zelfs verbeteren. Ik ben ontzettend trots op de medewerkers en studenten die dit topresultaat samen mogelijk hebben gemaakt”

“We zien dat ondanks de steeds verdere digitalisering in het onderwijs ook persoonlijke begeleiding en ontmoeting belangrijk blijft.  De investeringen in ons Studieloopbaancentrum en in nieuwbouw om van de CHE een moderne, prettige omgeving te maken waarin studenten en docenten elkaar kunnen ontmoeten en studeren hebben vrucht gedragen, blijkt uit de waardering. Ook de investeringen in onderwijsprogramma’s  laten hogere waardering zien. Zo steeg de opleiding Communicatie met stip van nummer 7 naar 2.”

 

Opleiding

Score

Ranking

Human Resource Management

84

1

Sociaal Pedagogische Hulpverlening*

76

1

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening*

66

3

Verpleegkunde

74

2

Leraar Basisonderwijs regio midden/oost

66

3

Journalistiek

64

1

Bedrijfskunde MER

84

1

Communicatie

66

2

Godsdienst Pastoraal Werk

66

3

Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing

52

3

Overzicht scores en rankings opleidingen CHE vergeleken met alle aangeboden opleidingen in Nederland.


Decentrale selectie
De Keuzegids Hoger Onderwijs geeft dit jaar aandacht aan de opleidingen met een maximaal aantal studenten. Alleen voor de opleiding Journalistiek van de CHE geldt een numerus fixus en gebeurt toelating tot deze opleiding op basis van decentrale selectie. De aanmelding voor de selectie sluit op 15 januari 2017.


Meer informatie over de Keuzegids HBO Voltijd 2017 is te vinden op www.keuzegids.org. De keuzegids is uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI).