Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

06 oktober 2014 Betere aansluiting onderwijs en zorg door samenwerking EPD

Zorg en onderwijs kunnen beter op elkaar aansluiten op technologisch gebied. Daarom hebben ROC A12 en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) in samenwerking met Opella en Ziekenhuis Gelderse Vallei als een van de eerste onderwijsinstellingen in Nederland het werken met een (commercieel) Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) integraal onderdeel gemaakt van het mbo en hbo zorgonderwijs. Op 6 oktober 2014 hielden de vier organisaties een startbijeenkomst en een minisymposium over ‘Toekomstgericht werken met EPD in zorg en onderwijs’.

Studenten worden in samenwerking met Opella en Ziekenhuis Gelderse Vallei voorbereid om in de praktijk met het EPD te werken. Het werkveld levert het onderwijs actuele en realistische casuïstiek. Studenten zijn daardoor beter voorbereid op het werk. De nieuwe werknemers zijn goed toegerust om in de dagelijkse praktijk met de technologie van vandaag om te kunnen gaan. Met het EPD werken zorgprofessionals efficiënter en nauwkeuriger en blijft er meer tijd over voor de klant/patiënt. De betrokken organisaties bouwen de komende jaren met elkaar verder aan ontwikkelingen in zorg en technologie. Deze ontwikkeling is gerealiseerd dankzij subsidie van de provincie Gelderland en de betrokken organisaties.

Ludo Zwaan, projectleider EPD: “We zien dat deze samenwerking zorgt voor nog betere aansluiting van het onderwijs bij de praktijk. In het beroepsprofiel van de zorgprofessionals neemt technologie een steeds belangrijkere plaats in als vaardigheid. En die technologie willen we verbinden met het curriculum. Samen zorgen we ervoor dat de zorgprofessionals, klanten en patiënten hier baat bij hebben. Dit is een eerste stap, maar we verwachten dat de samenwerking tussen instellingen en bedrijven op technologisch gebied nog meer oplevert. Dan denken we aan bijvoorbeeld e-health, domotica en verdere ontwikkeling in het gebruik van deze middelen in het curriculum.”