Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

10 juli 2015 Afgestudeerden CHE sneller aan een baan

334 studenten zwaaien deze week af met een diploma.

Deze week vonden voor de meeste studies aan de Christelijke Hogeschool Ede de diplomering plaats. De CHE leverde daarmee ruim 300 professionals aan het werkveld af. De landelijke HBO-monitor, waar ook de CHE aan deelneemt, deed onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van HBO-studenten. Daaruit blijkt dat 92,3% van de CHE-alumni anderhalf jaar na hun studie een betaalde baan heeft. Dat ligt iets hoger dan het landelijke gemiddelde bij vergelijkbare studies van 91,9%.

SPH en MWD
Juist ook in de welzijnssector, waar door de stelselwijzigingen de baanzekerheid kleiner lijkt, doen alumni van de CHE het goed. Slechts 5,1% (MWD) en 3,7% (SPH)  geeft aan geen baan te hebben, vergeleken met de landelijke gemiddelden (7,3% MWD en 6,7% SPH) is de arbeidspositie daar dus sterker.

Tevredenheid
Ook de tevredenheid van alumni is onderzocht. Daaruit blijkt alumni op alle punten positiever dan het landelijk gemiddelde terugkijken op hun studie. Over de carrièremogelijkheden binnen de vakgebieden zijn de oud-studenten relatief iets minder tevreden. De CHE scoort met name goed op de aansluiting van studie en werkpraktijk (score 7,8) en de deskundigheid en betrokkenheid van docenten (score 8,5 en 8,9).