Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

25 juli 2016 Ad-opleiding Sociaal Werk in de Zorg start op 23 augustus in Dordrecht

Een groep van bijna 25 zorgprofessionals start op 23 augustus in Dordrecht met de opleiding Associate Degree Sociaal Werk in de zorg van de CHE. De Associate degree is een nieuw landelijke erkende tweejarige hbo-opleiding, een deelprogramma van de hbo-bacheloropleiding. De CHE biedt de opleiding vanaf dit cursusjaar aan in Dordrecht nadat de doelmatigheidstoets in 2015 werd behaald. Naast in Dordrecht wordt de opleiding ook in Ede aangeboden. Daar start op 30 augustus 2016 een groep van 16 studenten.

Een Ad-opleiding ligt wat niveau betreft tussen het mbo en de hbo-bachelor en leidt in twee jaar naar een wettelijk erkend diploma. Na een aantal pilots vanaf 2006 is de Associate degree-opleiding vanaf 2013 definitief ingevoerd. De CHE startte  in 2014 met de ontwikkeling van de Ad en behaalde in begin 2015  de doelmatigheidstoets. Daarmee mag de CHE voor het eerst naast in Ede, lessen geven in Dordrecht. Manager Adriaan Oosterloo: “Het gaat hier om een nieuwe opleiding die in de omgeving Dordrecht niet gegeven wordt. In de Randstad werkt een grote populatie christelijke zorgprofessionals op mbo-niveau die behoefte heeft aan een christelijke opleiding op AD-niveau. We constateerden deze opleidingsvraag en konden een haalbare prognose van het aantal studenten vaststellen.” 

Behoefte werkveld

Om de doelmatigheidstoets in Dordrecht te halen, is het nodig dat onderwijsinstellingen in de omgeving toestemming geven. Daarnaast moet de behoefte van het werkveld aangetoond kunnen worden. Hans Timmerman, vertegenwoordiger koepel Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, heeft gepleit  voor de start van de Ad-opleiding. “Door de transities in de zorg worden andere en hogere eisen gesteld aan beroepskrachten. Het accent verschuift van ‘zorgen voor’ naar 'zorgen dat'. Deze in samenwerking met het werkveld ontwikkelde opleiding sluit hierop aan. Bovendien biedt de opleiding een mooie vervolgstap voor mbo'ers die door willen leren.”

Duale opleiding 
De Ad-opleiding is een duale opleiding: studenten combineren het volgen van de studie met een baan. Per half jaar hebben de studenten 12 lesdagen in Dordrecht, daarnaast werken zij minimaal 20 uur per week bij een zorginstelling. De CHE verwacht de komende jaren zo’n 50 nieuwe studenten per cursusjaar te kunnen bedienen. Naast in Dordrecht wordt de opleiding ook in Ede gegeven. Daar start op 30 augustus 2016 een groep van 16 studenten. 

Naast de opleiding Associate degree Sociaal werk in de zorg is het mogelijk om de opleiding Social Work in voltijd of deeltijd te volgen aan de CHE. Voor zorgprofessionals is er een ruim aanbod aan bijscholing.

Ook in studiejaar 2017-2018 start de Associate degree Sociaal werk in de zorg met  een nieuwe lichting studenten. Geïnteresseerden zijn welkom op de Open Dag  in Ede op zaterdag 5 november 2016 (10.00-15.00 uur). Meer informatie en de data van Open Dagen en Avonden zijn te vinden op www.CHE.nl/voorlichting. 

Uitnodiging voor de pers
Graag nodigen we persrelaties uit om bij de officiële start van onze Ad-opleiding in Dordrecht aanwezig te zijn. De persbijeenkomst vindt plaats op 23 augustus. Er is mogelijkheid om te praten met Harmen van Wijnen (College van Bestuur CHE), Janneke Louisa (directeur opleiding Social Work), Hans Timmerman ( Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland), Adriaan Oosterloo (manager) en Lennart Zwijnenburg (opleidingscoördinator). Peter Heijkoop (wethouder Onderwijs en Arbeidsmarkt van de gemeente Dordrecht) zal aansluiten tijdens het persmoment en geeft aansluitend een gastcollege.

programma 23 augustus 2016
11.15 uur Koffie/thee
11.30 uur Janneke Louisa, directeur opleiding Social Work CHE
11.40 uur Hans Timmerman, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
12.00 uur Harmen van Wijnen, voorzitter College van Bestuur CHE
aansluitend Persbijeenkomst en lunch
13.30 uur Peter Heijkoop, wethouder Onderwijs en Arbeidsmarkt van de gemeente    Dordrecht 

locatie
CHE locatie te Dordrecht,
gevestigd in het gebouw van de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark
Leerparkpromenade 50 te Dordrecht
De bijeenkomst vindt plaats op de derde verdieping.

Persrelaties kunnen zich melden bij Machteld van Roest, 0318696336 of mmvroest@che.nl. 

Voor meer informatie over de Ad-opleiding Sociaal werk in de zorg kunt u contact opnemen met:
Adriaan Oosterloo
Christelijke Hogeschool Ede
E ahoosterloo@che.nl 
T 0318-696300