Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

10 april 2015 Academie Educatie CHE start duo-lectoraat Talenten en Opbrengsten

Per 1 mei 2015 start de Academie Educatie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een duo-lectoraat met als lector dr. J.J. Bakker en associate lector drs. J. Kaldeway. Het thema van het lectoraat is ‘Talenten en Opbrengsten’. Het aansluiten bij talenten van kinderen en het zoeken daarbij naar het evenwicht tussen ontwikkelingsgericht en opbrengstgericht werken, is wat basisscholen zelf als thema aangeven en het lectoraat als uitdaging oppakt. De inauguratie van de lectoren vindt in het najaar van 2015 plaats.

Naast de twee lectoren bestaat de lectoraatskring uit neerlandica Derjan Havinga-Heijs MA en socioloog/onderwijskundige drs. Gert-Jan Veerman. Het thema voor het lectoraat is voortgekomen uit een rondgang langs de basisscholen die bij het lectoraat betrokken zijn. Leraren, intern begeleiders en schoolleiders gaven aan waar de handelingsverlegenheid zit bij de leraren in hun begeleidende en lesgevende taken. Leerkrachten willen nog beter pedagogisch-didactisch kunnen aansluiten bij de talenten van kinderen door te differentiëren binnen hun klassenmanagement, zodat kinderen de gewenste opbrengsten laten zien die bij hun ontwikkeling passen.

Duo
Hans Bakker (1953) werkte na de pabo in het basisonderwijs en studeerde in de avonduren Nederlands, Onderwijskunde, Pedagogiek en Communicatiewetenschappen. Hij is begonnen bij de opleiding Journalistiek & Communicatie en is vervolgens bij de opleiding Leraar Basisonderwijs gaan werken. Onlangs promoveerde hij aan de VU op een onderzoek naar de invoering van Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de lerende basisschool. Jan Kaldeway (1957) studeerde na de pabo Pedagogiek. Hij werkte in het voortgezet onderwijs en daarna 20 jaar als docent-onderzoeker aan de universiteit Utrecht. Hij publiceerde met name op het gebied van leer- en denkstijlen. Hij studeerde viola da gamba aan het Utrechts Conservatorium. Sinds enkele jaren werkt hij aan de pabo van de CHE.

Verbinding
De innovatieve vorm van het lectoraat in een tweemanschap is ingegeven door de breedte van de taakstelling en het feit dat beide lectoren in het opleidingsonderwijs van de pabo een grote plaats blijven vervullen. De ervaringsdeskundigheid van beiden in het werkveld van het onderwijs met de wetenschappelijke potenties, maakt verbinding mogelijk met collega-onderzoekers van verwante hogescholen en universiteiten. Identitaire verbinding tussen het beroep van leraar basisonderwijs en de christelijke levensbeschouwing maakt het lectoraat mede boeiend voor de normatieve professionaliteit van leraren (in spe).

Hoofd, hart en handen
Aan de opleiding Leraar Basisonderwijs van de Academie Educatie studeren ongeveer 600 studenten. Brede talentontwikkeling van hun hoofd, hart en handen stelt de lerarenopleider centraal. Vanuit deze visie leidt de Academie Educatie vakmensen en leiders op en biedt Transfer Educatie nascholing, implementatietrajecten. Het lectoraat is de spil in kennisontwikkeling in samenwerking met het basisonderwijs, pabo-studenten en hbo-docenten.