Evita van Roest
 • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
 • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

Agenda

CHE Evenementen

 • 21 juni 2018 om 18:30 uur, Christelijke Hogeschool Ede

  Welkom op de Open Avond - 21 juni 2018

  Donderdagavond 21 juni 2018 zet de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) haar deuren open voor iedereen die kennis wil maken met de negen opleidingen, de docenten en studenten. Je bent van 18.30 uur tot 21.00 uur (v.a. 18.15 uur inloop) welkom om sfeer te proeven en vragen te stellen.

  lees meer

Aanstaande trainingen aanbod

 • Samenwerken met mantelzorgers

  28 september 2017
  Training

  Workshop Samenwerken met mantelzorgers. Tijdens deze 3 uur durende workshop gaan we op een interactieve manier aan de slag. Communicatie en samenwerken vanuit de eigen expertise met oog voor de eigen grenzen zal daarbij centraal staan.

  lees meer
 • Training

  Zelfsturende teams: hype of noodzaak ?

  Een workshop over zelforganisatie, waarbij we samen de verschillende nieuwe vormen van organiseren die momenteel worden gehanteerd onderzoeken, zoals zelfsturende teams, holocracy, Lean en Agile.

  lees meer
 • Post-hbo Mediation

  28 september 2017
  Post-hbo

  Mediation wordt inmiddels op vele terreinen toegepast: bij echtscheiding, bij arbeidsconflicten, in het strafrecht (tussen dader en slachtoffer), bij conflicten met buren en op scholen (peer-mediation), maar ook binnen de kerk en in het pastoraat komt mediation voor. Deze opleiding is uniek vanwege de combinatie van ziel en zakelijkheid, spiritualiteit en methodiek.

  lees meer
 • Post-hbo

  In deze unieke opleiding leren deelnemers het brede terrein van mensenhandel kennen en hoe deze extreme vorm van georganiseerde criminaliteit te signaleren en te bestrijden valt. Er is veel aandacht voor samenwerking en het delen van kennis vanuit verschillende disciplines zoals opsporing en hulpverlening.

  lees meer
 • Conflicthantering

  23 oktober 2017
  Cursus

  Hoe gaat je om met conflicten en frustrerende situaties. In deze training leer je helder verwoorden wat er in jezelf speelt en leer je om aansluiting te maken met de ander. Deze training biedt praktische handvatten en principes die helpend zijn om conflicten en frustrerende situaties te veranderen in werkbare en opbouwende situaties. Na deze training kan je, in contact met de ander, aangeven wat in een situatie gebeurt, wat dit met jou doet, wat de behoefte is die hier bij past en aangeven wat je zou willen dat de ander doet.

  lees meer
 • Training

  Huiselijk geweld is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Ook, en misschien juist wel binnen de zorg. Om aan de groeiende vraag naar scholing over dit thema tegemoet te komen bieden wij de training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld aan. De training is bedoeld voor aandachtsfunctionarissen en medewerkers die deze taak uit gaan voeren en verantwoordelijk zijn voor het zorg- kwaliteits- en/of veiligheidsbeleid binnen zorginstellingen, Huisartsenpraktijken, Thuiszorg etc.

  lees meer
 • Post-hbo

  De landelijke huisartsenvereniging (LHV) heeft er rond het jaar 2000 voor gekozen een nieuwe functie in het leven te roepen, namelijk die van praktijkondersteuner. Deze functionaris wordt met name ingezet om de zorg voor chronisch zieken in de huisartsenpraktijk te optimaliseren. Als praktijkondersteuner behoort het verlenen van consulten in de vorm van spreekuren aan met name ouderen en patiënten met diabetes mellitus type II, astma/COPD en cardiovasculaire risico's tot uw kerntaken.

  lees meer
 • Training

  Tweedaagse training motiverende gespreksvoering voor professionals in Zorg en Welzijn.

  lees meer
 • Post-hbo

  Supervisoren worden opgeleid om professionals begeleiding te geven in het complexer wordende beroep. De nadruk ligt op supervisie, maar hiernaast wordt er ook veel aandacht besteed aan coaching en andere begeleidingsvormen.

  lees meer
 • Palliatieve Zorg

  09 januari 2018
  Cursus

  Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die serieus ziek zijn. Het taboe op doodgaan bestaat misschien niet meer. Maar hoe vrij durven we te praten over het moment waarop de fase van palliatieve zorg zou moeten ingaan? En wat valt er te kiezen op dat moment. Palliatieve zorg richt zich niet op genezing, maar op kwaliteit van leven voor patiënten met een levensbedreigende aandoening. Het heeft tot doel lijden te verlichten door tijdige signalering en zorgvuldige behandeling. Soms speelt palliatieve zorg vroeg in het ziekteverloop al een rol, in combinatie met levensverlengende therapieën zoals chemo- en radiotherapie. De docenten hebben ruime ervaring in de praktijk en naast theoretische verdieping biedt de scholing ook veel casuïstiek bespreking.
  Kortom: een verrijkende en inspirerende scholing

  lees meer