Evita van Roest
 • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
 • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

Agenda

Aanstaande trainingen aanbod

 • Casemanagement Dementie

  27 september 2017
  Post-hbo

  Volgens een recente CBS Bevolkingsprognose zal het aantal 65-plussers toenemen van 2,7 miljoen in 2012 tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2041. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen.
  Hoewel veel ouderen nog in goede gezondheid leven komt er ook een steeds grotere groep kwetsbare- en dementerende ouderen. Bij kwetsbare ouderen is er sprake van lichamelijke, psychische en/of sociale problematiek. De groep kwetsbare ouderen bevat veel zorgvragers met een vorm van (beginnende) dementie. Het beleid van de Nederlandse overheid is erop gericht om deze ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Om de kwaliteit van zorg te kunnen bieden speelt casemanagement in het zorgnetwerk van kwetsbare ouderen een steeds belangrijkere rol.

  lees meer
 • Samenwerken met mantelzorgers

  28 september 2017
  Training

  Workshop Samenwerken met mantelzorgers. Tijdens deze 3 uur durende workshop gaan we op een interactieve manier aan de slag. Communicatie en samenwerken vanuit de eigen expertise met oog voor de eigen grenzen zal daarbij centraal staan.

  lees meer
 • Training

  Zelfsturende teams: hype of noodzaak ?

  Een workshop over zelforganisatie, waarbij we samen de verschillende nieuwe vormen van organiseren die momenteel worden gehanteerd onderzoeken, zoals zelfsturende teams, holocracy, Lean en Agile.

  lees meer
 • Post-hbo Mediation

  28 september 2017
  Post-hbo

  Mediation wordt inmiddels op vele terreinen toegepast: bij echtscheiding, bij arbeidsconflicten, in het strafrecht (tussen dader en slachtoffer), bij conflicten met buren en op scholen (peer-mediation), maar ook binnen de kerk en in het pastoraat komt mediation voor. Deze opleiding is uniek vanwege de combinatie van ziel en zakelijkheid, spiritualiteit en methodiek.

  lees meer
 • Training

  Huiselijk geweld is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Ook, en misschien juist wel binnen de zorg. Om aan de groeiende vraag naar scholing over dit thema tegemoet te komen bieden wij de training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld aan. De training is bedoeld voor aandachtsfunctionarissen en medewerkers die deze taak uit gaan voeren en verantwoordelijk zijn voor het zorg- kwaliteits- en/of veiligheidsbeleid binnen zorginstellingen, Huisartsenpraktijken, Thuiszorg etc.

  lees meer
 • Post-hbo

  De landelijke huisartsenvereniging (LHV) heeft er rond het jaar 2000 voor gekozen een nieuwe functie in het leven te roepen, namelijk die van praktijkondersteuner. Deze functionaris wordt met name ingezet om de zorg voor chronisch zieken in de huisartsenpraktijk te optimaliseren. Als praktijkondersteuner behoort het verlenen van consulten in de vorm van spreekuren aan met name ouderen en patiënten met diabetes mellitus type II, astma/COPD en cardiovasculaire risico's tot uw kerntaken.

  lees meer
 • Post-hbo

  Supervisoren worden opgeleid om professionals begeleiding te geven in het complexer wordende beroep. De nadruk ligt op supervisie, maar hiernaast wordt er ook veel aandacht besteed aan coaching en andere begeleidingsvormen.

  lees meer
 • Post-hbo lees meer