Evita van Roest
 • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
 • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

Agenda

Aanstaande trainingen aanbod

 • Post-hbo

  De cursus beoogt het bijbels spreken over voedsel naar voren te brengen als fundamentele waarheden waarin het welzijn van mens, dier en aarde centraal staan. Daarmee willen we joods-christelijke waarden als matigheid, rechtvaardigheid, onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van God inbrengen in het huidige maatschappelijke voedseldebat dat steeds vaker gaat over andere, duurzamere manieren van produceren en consumeren.
  Door deze cursus ben je in staat christelijke normen en waarden in te brengen in debatten rond voedselproductie en voedseldistributie. Je doorziet processen in de steeds veranderende dynamiek rond deze sectoren en kunt de relevantie van het christelijke geloof voor je beroep aantonen.


  lees meer
 • Post-hbo

  Deze driedaagse post-hbo is bedoeld voor (HBO) theologen die, wellicht na een aantal jaren ervaring, homiletische en praktische verdieping zoeken voor hun preektaak. Er is aandacht voor de inhoud en de presentatie.

  lees meer
 • Post-hbo

  Bedrijven en andere ar­beids­organisaties komen onder toene­mende druk van de samenleving te staan om veel aandacht te ge­ven aan de ar­beidsomstan­digheden van de werk­ne­mers. Het wel­zijn van de werkne­mers wordt een belang­rijk onderdeel van het ARBO-beleid. Daarnaast heb­ben veel bedrij­ven en instellin­gen te ma­ken met Bo­nus/Malus Sys­te­men van Bedrijfsverenigin­gen en Ziekte­kos­tenverze­keraars.

  lees meer