Evita van Roest
 • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
 • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

Agenda

Aanstaande trainingen aanbod

 • Training

  Tweedaagse training motiverende gespreksvoering voor professionals in Zorg en Welzijn.

  lees meer
 • Post-hbo

  De cursus beoogt het bijbels spreken over voedsel naar voren te brengen als fundamentele waarheden waarin het welzijn van mens, dier en aarde centraal staan. Daarmee willen we joods-christelijke waarden als matigheid, rechtvaardigheid, onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van God inbrengen in het huidige maatschappelijke voedseldebat dat steeds vaker gaat over andere, duurzamere manieren van produceren en consumeren.
  Door deze cursus ben je in staat christelijke normen en waarden in te brengen in debatten rond voedselproductie en voedseldistributie. Je doorziet processen in de steeds veranderende dynamiek rond deze sectoren en kunt de relevantie van het christelijke geloof voor je beroep aantonen.


  lees meer
 • Post-hbo

  Supervisoren worden opgeleid om professionals begeleiding te geven in het complexer wordende beroep. De nadruk ligt op supervisie, maar hiernaast wordt er ook veel aandacht besteed aan coaching en andere begeleidingsvormen.

  lees meer
 • Palliatieve Zorg

  09 januari 2018
  Cursus

  Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die serieus ziek zijn. Het taboe op doodgaan bestaat misschien niet meer. Maar hoe vrij durven we te praten over het moment waarop de fase van palliatieve zorg zou moeten ingaan? En wat valt er te kiezen op dat moment. Palliatieve zorg richt zich niet op genezing, maar op kwaliteit van leven voor patiënten met een levensbedreigende aandoening. Het heeft tot doel lijden te verlichten door tijdige signalering en zorgvuldige behandeling. Soms speelt palliatieve zorg vroeg in het ziekteverloop al een rol, in combinatie met levensverlengende therapieën zoals chemo- en radiotherapie. De docenten hebben ruime ervaring in de praktijk en naast theoretische verdieping biedt de scholing ook veel casuïstiek bespreking.
  Kortom: een verrijkende en inspirerende scholing

  lees meer
 • Post-hbo

  “De inspectie heeft aangegeven dat ons taal/leesonderwijs verbeterd moet worden, hoe pakken we dit aan?”, “Hoe krijgen we inzicht in de doorgaande lijn voor lezen en spelling?”, “Waar moeten we als team rekening mee houden bij het aanschaffen van een nieuwe methode voor technisch lezen?”, “Hoe stimuleer ik de mondelinge interactie van stille kinderen?”. Al dit soort vragen komen aan bod bij de Post-hbo opleiding Taalcoördinator.

  lees meer
 • Post-hbo

  Het aantal taken binnen een schoolorganisatie neemt toe. Als gevolg daarvan wordt er steeds meer aandacht besteed aan een juiste taakverdeling binnen het team, een ont­wikkeling die past binnen het integraal personeels­beleid.

  lees meer
 • Post-hbo

  In de afgelopen jaren is er veel onduidelijkheid geweest over de mogelijkheid voor doktersassistentes om de opleiding POH-S te volgen. Een aantal jaren is gecommuniceerd dat de functie van POH-S op termijn zou komen te vervallen en alleen verpleegkundigen maar meer voor de functie van praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige in aanmerking konden komen.
  In februari 2016 is in een overleg, geïnitieerd door de SSFH, besloten om de functie POH open te houden voor zowel doktersassistentes als verpleegkundigen!

  lees meer
 • Oplossingsgericht coachen

  15 februari 2018
  Cursus

  In de praktijk richten coaches zich vaak op ervaren problemen en de achtergronden daarvan. De oplossingsgerichte coach focust op datgene wat wél goed gaat en maakt daarmee de weg vrij om op een positieve en pragmatische manier vooruitgang te boeken, zonder te gaan adviseren.

  lees meer