Evita van Roest
 • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
 • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

Agenda

CHE Evenementen

 • 11 mei 2017 om 13:30 uur, Christelijke Hogeschool Ede

  'Zo ben ik nu eenmaal...' (over verandering)

  Voor iedereen met passie voor Human Resource Management, Bedrijfskunde, Journalistiek en Communicatie.

  lees meer
 • 31 mei 2017 om 10:00 uur, Christelijke Hogeschool Ede

  Experience Day woensdag 31 mei 2017

  Op woensdag 31 mei 2017 organiseert de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een Experience Day van 10.00 - 14.00 uur. Scholieren (havo, vwo en mbo) kunnen deze dag kennis maken met de verschillende hbo-opleidingen.

  lees meer
 • 22 juni 2017 om 18:30 uur, Christelijke Hogeschool Ede

  Welkom op de Open Avond 22 juni 2017

  Donderdagavond 21 juni 2017 zet de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) haar deuren open voor iedereen die kennis wil maken met de negen opleidingen, de docenten en studenten. Je bent van 18.30 uur tot 21.00 uur (v.a. 18.15 uur inloop) welkom om sfeer te proeven en vragen te stellen.

  lees meer

Aanstaande trainingen aanbod

 • Post-hbo

  Deze driedaagse post-hbo is bedoeld voor (HBO) theologen die, wellicht na een aantal jaren ervaring, homiletische en praktische verdieping zoeken voor hun preektaak. Er is aandacht voor de inhoud en de presentatie.

  lees meer
 • Training

  Workshop Samenwerken met mantelzorgers. Tijdens deze 3 uur durende workshop gaan we op een interactieve manier aan de slag. Communicatie en samenwerken vanuit de eigen expertise met oog voor de eigen grenzen zal daarbij centraal staan.

  lees meer
 • Training

  Zelfsturende teams: hype of noodzaak ?

  Een workshop over zelforganisatie, waarbij we samen de verschillende nieuwe vormen van organiseren die momenteel worden gehanteerd onderzoeken, zoals zelfsturende teams, holocracy, Lean en Agile.

  lees meer
 • Cursus

  Op dinsdag 6 juni, 20 juni en 4 juli van 9.00 tot 11.30 uur wordt als onderdeel van de opleiding Praktijkondersteuner GGZ een module ouderenpsychiatrie aangeboden. In de huisartsenpraktijk worden regelmatig ouderen gezien, ook ouderen met psychische klachten. In deze module gaan we met elkaar in gesprek over psychische klachten bij ouderen, specifieke beelden die vaak bij ouderen voorkomen (delier, dementie) en staan we stil bij somatische comorbiditeit en polyfarmacie. Ook hebben we aandacht voor medisch-ethische vragen die bij deze doelgroep naar voren komen. De module is interactief van opzet en ingebrachte vragen en casuïstiek worden gewaardeerd.

  lees meer
 • Post HBO Management

  06 september 2017
  Post-hbo

  Opleiding Management. Leer theorie toe te passen in de eigen werksituatie. U wordt elke keer uitgenodigd uw eigen praktijkervaring in te brengen.

  lees meer
 • Cursus

  Sinds 1 januari 2015 heeft de wijkverpleegkundige een belangrijke rol gekregen bij de toewijzing van zorg. Om de wijkverpleegkundige in haar rol als indicatiesteller te ondersteunen, is de cursus “Indiceren voor wijkverpleegkundigen” ontwikkeld. Het indiceren maakt onderdeel uit van het verpleegkundig proces waarbij de basis wordt gevormd door het klinisch redeneren en is gericht op het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt.

  lees meer
 • Post-hbo

  Sinds 1 januari 2008 is de functie "Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ"(POH GGZ) in het leven geroepen. Versterking van de eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg is het doel. Sindsdien wordt de functie meer en meer geïmplementeerd binnen zorggroepen.

  lees meer
 • Post-hbo

  In deze unieke opleiding leren deelnemers het brede terrein van mensenhandel kennen en hoe deze extreme vorm van georganiseerde criminaliteit te signaleren en te bestrijden valt. Er is veel aandacht voor samenwerking en het delen van kennis vanuit verschillende disciplines zoals opsporing en hulpverlening.

  lees meer
 • Post-hbo

  Bewegingsonderwijs geven aan kinderen is een vak apart. Je moet iets hebben met bewegende kinderen op banken, kasten, aan touwen, ringen en dergelijke. Het spanningsveld aangaan tussen lukken en niet lukken.

  lees meer
 • Post-hbo

  Bedrijven en andere ar­beids­organisaties komen onder toene­mende druk van de samenleving te staan om veel aandacht te ge­ven aan de ar­beidsomstan­digheden van de werk­ne­mers. Het wel­zijn van de werkne­mers wordt een belang­rijk onderdeel van het ARBO-beleid. Daarnaast heb­ben veel bedrij­ven en instellin­gen te ma­ken met Bo­nus/Malus Sys­te­men van Bedrijfsverenigin­gen en Ziekte­kos­tenverze­keraars.

  lees meer