Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

12 mei 2015 om 19:30 , CHE, Oude Kerkweg 100 te Ede (collegezaal 2.111) Minisymposium 'Hbo-theologen on the crossroads'

Ter gelegenheid van zijn 6e lustrum organiseert het bestuur van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond ‘Johannes Calvijn’(THGB) op D.V. dinsdag 12 mei een minisymposium over “Hbo-theologen on the crossroads”.

Thema
Tijdens dit symposium zal worden ingegaan op de ontwikkelingen in het recente verleden en naar de toekomst. Aan de orde komen kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de opleiding en het werkveld van hbo-theologen, zowel kerkelijk werkers als leraren godsdienst en levensbeschouwing. De bijeenkomst staat ook in het teken van het terugtreden van prof.dr. J. Hoek als directeur van de THGB en het aantreden van prof.dr. M.J. Paul als nieuwe directeur.

Sprekers
Sprekers tijdens deze avond zijn de aftredende en aantredende directeur met een terugblik respectievelijk vooruitblik. Daarna zal de heer H.Boerman ingaan op de ontwikkelingen in het werkveld “kerk” (Godsdienst Pastoraal Werk) en dhr. R. van Swetselaar MA op de ontwikkelingen in het werkveld “onderwijs” (leraar Godsdienst en Levensbeschouwing). De voordrachten worden afgewisseld met discussiemomenten.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de CHE, Oude Kerkweg 100 te Ede (collegezaal 2.111). Het symposium begint om 19.30 uur en sluit af om uiterlijk 21.50 uur. Vanaf 19.00 uur is er ontvangst met koffie. Ieder is van harte welkom.