Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

05 maart 2015 om 15:00 Bildungsbijeenkomst: De kracht van verhalen

U bent van harte uitgenodigd voor de 'Bildungsbijeenkomst' aan de CHE op 5 maart aanstaande van 15.00u-17.30u. Velen van u hebben reeds aangegeven er bij te zijn. We zien er naar uit u te ontmoeten!

De kracht van verhalen

We staan stil bij de kracht van verhalen in de persoonsvorming van individuen en de rol van onderwijs daarbinnen. Verhalen begeesteren, ontroeren, maken ons warm, zetten ons aan tot actie, geven inzicht. Overal om ons heen zijn er verhalen. Als kind kregen we verhalen mee, soms vele eeuwen oud, verhalen die we koesteren of waar we ons juist tegen verzetten. We vertellen ook zelf verhalen, per definitie aan anderen: over grote en kleine levensmomenten, over wie ons na aan het hart ligt, over gebeurtenissen in de organisatie waarin we werken of over wereldgebeurtenissen die ons diep raken. Verhalen gaan over mensen en ze vormen mensen. Ze geven woorden aan wie we zijn en wie we dromen te zijn. Dat geldt ook voor organisaties zoals hogescholen. Verhalen die we vertellen of de woorden die we dagelijks gebruiken beïnvloeden niet alleen de persoonsvorming van studenten, maar vormen tegelijk de organisatie, geven haar ziel en gezicht. 

Op 5 maart verkennen we de kracht van verhalen in de persoonsvorming van individuen en de rol van onderwijs daarbinnen. Maar we onderzoeken ook de omgekeerde beweging, namelijk de kracht van persoonlijke verhalen in de dagelijkse wording van onderwijsorganisaties. Kunnen we uit de verbinding van beide bewegingen een gemeenschappelijk verhaal ontwikkelen dat duidelijk maakt hoe we het onderwijs en de hogeschool van de toekomst zien? Het belooft een inspirerende en interactieve middag te worden.

Na een inleiding van beide sprekers gaan we met elkaar in gesprek over het thema. Dit doen we aan de hand van oefeningen ontleend aan het Waarderend Onderzoek. 

Over de sprekers

  • Goedroen Juchtmans is theologe en vergelijkende cultuurwetenschapper en werkt als onderzoekscoördinator in het IKKS en als senior onderzoeker in de Onderzoeksgroep Onderwijs en Levenslang Leren aan het HIVA-KU Leuven. Zij maakte een proefschrift over de rol van religie in actuele huisrituelen aan de Universiteit van Tilburg. Onlangs publiceerde zij 'Kleur in mijn klas. Kinderen over levensbeschouwelijke diversiteit in de lagere school' (Lannoo), waarin de verhalen van kinderen over levensbeschouwing op school de leidraad vormen. 
  • Harmen van Wijnen is actuaris, theoloog en voorzitter van het College van Bestuur van de CHE. Zijn proefschrift ‘Faith in Small Groups’ over het belang van (informele) kleine groepen bij de vorming van jongeren is in de afrondende fase.

Programma

15.00u            Ontvangst met koffie en thee
15.30u            Welkom en bijdrage Harmen van Wijnen, voorzitter College van Bestuur CHE
16.00u            Bildungslezing Goedroen Juchtmans, theologe en vergelijkend cultuurwetenschapper, 
                      werkzaam aan de HIVA-KULeuven als senioronderzoeker en onderzoekscoördinator in het IKKS
16.30u            Plenair debat en discussie
17.15u            Afsluiting met aansluitend een borrel

Locatie

De lezing vindt plaats in ons hoofdgebouw (Oude Kerkweg 100 te Ede). Voor ontvangst kunt u zich melden bij de hoofdingang van het reguliere gebouw de CHE (Oude Kerkweg 100 te Ede).

Voor de route en parkeergelegenheid kijk op: www.che.nl/route.

Tip: aansluitend aan de Bildungslezing begint om 18.00u bij de Reehorst in Ede voor hbo-bestuurders een bijeenkomst van de Vereniging Hogescholen over de Strategie 2025. Bestuurders hebben daarvoor separaat een uitnodiging ontvangen.

Aanmelden

U dient zich aan te melden voor deze bijeenkomst. U kunt dat doen via onderstaand formulier: