Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

08 oktober 2015 om 15:30 Afscheidssymposium Jan Hoek: Theologie in de samenleving

Op donderdag 8 oktober 2015 neemt dr. Jan Hoek afscheid van de Christelijke Hogeschool Ede als senior docent
dogmatiek. Ter gelegenheid daarvan organiseert de academie Theologie een symposium met als thema ‘Theologie in de samenleving’. We hebben enkele sprekers uitgenodigd om te spreken (zie het programma hieronder). Het symposium sluit af met een receptie.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Met name studenten, oud-studenten, docenten en oud-docenten nodigen we van harte uit! 

Aanmelden is mogelijk via het formulier onderaan deze pagina. Jan Hoek afscheidProgramma
15.30 – 16.00 uur ontvangst met koffie en thee
16.00 – 18.00 uur welkom en terugblik op het werk van Jan Hoek, met bijdragen van:
Prof. dr. Patrick Nullens, rector en hoogleraar Systematische Theologie en Ethiek aan de ETF te Leuven
Prof. dr. Mart-Jan Paul, senior docent Oude Testament aan de CHE, hoogleraar Oude Testament aan de ETF te Leuven, eindredacteur Studiebijbel Oude Testament en directeur THGB.
18.00 – 19.00 uur maaltijd
19.00 – 19.30 boekpresentatie ‘Werkboek Christelijke Dogmatiek’ – Dr. Jan Hoek (red.)
19.30 - 20.00 interview met (oud)studenten 
20.00 Jan Hoek aan het woord en aansluitend receptie


Sprekers
Prof. dr. Patrick Nullens spreekt over ‘Ons menselijk verlangen naar Geloof, Hoop en Liefde’
Patrick NullensGeloof, hoop en liefde zijn niet alleen drie klassieke (theologische) deugden, het zijn ook drie fundamentele verlangens van een ‘gezonde mens’. De deugd is praktisch, doelgericht en beantwoordt zowel aan existentiële als aan functionele behoeften. Tegenover de deugden staan onze verlangens (ontvangen van …) – net zoals tegenover de plicht het recht staat. Een samenleving die geen ruimte geeft aan deze drie, geloof, hoop en liefde gaat uiteindelijk ten onder. Dit universele verlangen wordt in een technocratische samenleving te weinig onderkend. (Ik wil dit even duiden vanuit de huidige nieuwe reflecties op economie in relatie tot levensgeluk).
Met dit betoog wil ik een verbinding leggen tussen de theologische antropologie en de brede betekenis van theologie (levensbeschouwing) voor de ontplooiing van de mens. Het is de opdracht van de Systematische Theologie om deze drie fundamentele verlangens mede vorm te geven (vanuit Christus) en dit tegenover de verleidingen van vals geloof (idolatrie), valse hoop (utopisme) en onechte liefde (ressentiment). Deze theologische duiding in context is m.i. herkenbaar in het oeuvre van Jan. De alomtegenwoordige zoektocht naar levensgeluk en de interesse voor de deugdenethiek bieden nieuwe mogelijkheden voor een maatschappelijk relevante theologische reflectie.

Mart Jan PaulProf. dr. Mart-Jan Paul spreekt over ‘Jan Hoek tussen verleden en toekomst’.
Mart-Jan Paul kent Jan Hoek al bijna 40 jaar. Hij neemt ons mee door het leven van Jan Hoek van het verleden tot de toekomst. Er komen diverse hoogtepunten uit het professionele leven van Jan Hoek aan bod. Ook is er aandacht voor de boeken van Jan die gaan over toekomstverwachting.