Evita van Roest
 • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
 • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

Agenda

CHE Evenementen

 • 21 maart 2017 om 18:30 uur, Christelijke Hogeschool Ede

  Welkom op de Open Avond 21 maart 2017

  Dinsdagavond 21 maart 2017 zet de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) haar deuren open voor iedereen die kennis wil maken met de negen opleidingen, de docenten en studenten. Je bent van 18.30 uur tot 21.00 uur (v.a. 18.15 uur inloop) welkom om sfeer te proeven en vragen te stellen.

  lees meer
 • 05 april 2017 om 10:00 uur, Christelijke Hogeschool Ede

  Experience Day woensdag 5 april 2017

  Op woensdag 5 april 2017 organiseert de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een Experience Day van 10.00 - 14.00 uur. Scholieren (havo, vwo en mbo) kunnen deze dag kennis maken met de verschillende hbo-opleidingen.

  lees meer
 • 31 mei 2017 om 10:00 uur, Christelijke Hogeschool Ede

  Experience Day woensdag 31 mei 2017

  Op woensdag 31 mei 2017 organiseert de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een Experience Day van 10.00 - 14.00 uur. Scholieren (havo, vwo en mbo) kunnen deze dag kennis maken met de verschillende hbo-opleidingen.

  lees meer
 • 22 juni 2017 om 18:30 uur, Christelijke Hogeschool Ede

  Welkom op de Open Avond 22 juni 2017

  Donderdagavond 21 juni 2017 zet de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) haar deuren open voor iedereen die kennis wil maken met de negen opleidingen, de docenten en studenten. Je bent van 18.30 uur tot 21.00 uur (v.a. 18.15 uur inloop) welkom om sfeer te proeven en vragen te stellen.

  lees meer

Aanstaande trainingen aanbod

 • Oplossingsgericht coachen

  23 februari 2017
  Cursus

  In de praktijk richten coaches zich vaak op ervaren problemen en de achtergronden daarvan. De oplossingsgerichte coach focust op datgene wat wél goed gaat en maakt daarmee de weg vrij om op een positieve en pragmatische manier vooruitgang te boeken, zonder te gaan adviseren.

  lees meer
 • Post-hbo

  Een meisje dat in Valkenburg systematisch verkracht wordt, Nederlanders die in het buitenland een orgaan kopen, malafide uitzendbureaus in de tuinbouw, oververmoeide piloten van een prijsvechter, kinderarbeid, Dalits in India en slavenhandel door IS. Dit zijn allemaal voorbeelden van mensenhandel. In onze post hbo opleiding "Bestrijding Mensenhandel" leren deelnemers niet alleen het brede werkveld van mensenhandel kennen, maar ook hoe deze extreme vorm van georganiseerde criminaliteit te signaleren en te bestrijden valt.

  lees meer
 • Training

  Deze opleiding bestaat uit zes dagdelen. Uitgangspunt is het begrip ‘Regenboogleeftijd’ (MAS1P van Martine Delfos) waarbij de begeleiding van mensen met autisme wordt geplaatst binnen een ontwikkelingsperspectief. Leren afstemmen op verschillende ontwikkelingsleeftijden binnen één persoon, bieden van toekomstperspectief en het belonen van kwaliteiten komen hier volop aan bod.

  lees meer
 • Cursus

  Als zorgprofessional heb je veel te maken met patiënten die hun gedrag en leefstijl zouden moeten veranderen door te stoppen met roken, meer bewegen of minder eten. Vaak is het lastig om patiënten hierin te stimuleren.

  lees meer
 • Training

  Tweedaagse training motiverende gespreksvoering voor professionals in Zorg en Welzijn.

  lees meer
 • Post-hbo

  De dood verbijstert. Achterblijvers na een overlijden gaan hun weg door een donkere tunnel. Hoe kan een pastor binnen een gemeente of instelling meegaan in die tunnel en er samen uitkomen? Wat hebben mensen in rouw nodig en wat kunnen pastor en gemeente bieden? Als predikant of kerkelijk werker zoekt u vanuit de theologie verbinding met uw dagelijkse praktijk. CHE voor Professionals Theologie, onderdeel van de Opleidingen Theologie van de CHE, rust u graag toe.

  lees meer
 • Cursus

  De IB-er heeft een belangrijke rol in het innovatieproces binnen passend onderwijs. CHE Professionals biedt een IB-cursus aan die nauw aansluit bij de huidige ontwikkelingen in het onderwijs. De opleiding werkt vanuit een handelingsgerichte en opbrengstgerichte visie.

  lees meer
 • Post-hbo

  De cursus beoogt het bijbels spreken over voedsel naar voren te brengen als fundamentele waarheden waarin het welzijn van mens, dier en aarde centraal staan. Daarmee willen we joods-christelijke waarden als matigheid, rechtvaardigheid, onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van God inbrengen in het huidige maatschappelijke voedseldebat dat steeds vaker gaat over andere, duurzamere manieren van produceren en consumeren.
  Door deze cursus ben je in staat christelijke normen en waarden in te brengen in debatten rond voedselproductie en voedseldistributie. Je doorziet processen in de steeds veranderende dynamiek rond deze sectoren en kunt de relevantie van het christelijke geloof voor je beroep aantonen.


  lees meer
 • Post-hbo

  Deze driedaagse post-hbo is bedoeld voor (HBO) theologen die, wellicht na een aantal jaren ervaring, homiletische en praktische verdieping zoeken voor hun preektaak. Er is aandacht voor de inhoud en de presentatie.

  lees meer
 • Post-hbo

  Bedrijven en andere ar­beids­organisaties komen onder toene­mende druk van de samenleving te staan om veel aandacht te ge­ven aan de ar­beidsomstan­digheden van de werk­ne­mers. Het wel­zijn van de werkne­mers wordt een belang­rijk onderdeel van het ARBO-beleid. Daarnaast heb­ben veel bedrij­ven en instellin­gen te ma­ken met Bo­nus/Malus Sys­te­men van Bedrijfsverenigin­gen en Ziekte­kos­tenverze­keraars.

  lees meer