Evita van Roest
 • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
 • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

Agenda

CHE Evenementen

 • 24 augustus 2017 om 18:30 uur, Christelijke Hogeschool Ede

  Welkom op de Open Avond 24 augustus 2017

  Op donderdag 24 augustus 2017 zet de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) haar deuren open voor iedereen die kennis wil maken met de vijf deeltijdopleidingen. Tijdens de inloopavond krijg je een indruk van de deeltijdopleidingen en het modulair studeren. Je bent van 18.30 uur tot 21.00 uur welkom om sfeer te proeven en vragen te stellen.

  lees meer
 • 04 november 2017 om 10:00 uur, Christelijke Hogeschool Ede

  Welkom op de Open Dag - 4 november 2017

  Op zaterdag 4 november 2017 zet de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) haar deuren open voor iedereen die kennis wil maken met de negen opleidingen, de docenten en studenten. Je bent van 10.00 uur tot 15.00 uur welkom om sfeer te proeven en vragen te stellen.

  lees meer
 • 22 november 2017 om 10:00 uur, Christelijke Hogeschool Ede

  Experience Day woensdag 22 november 2017

  Op woensdag 22 november 2017 organiseert de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een Experience Day van 10.00 - 14.00 uur. Scholieren (havo, vwo en mbo) kunnen deze dag kennis maken met de verschillende hbo-opleidingen.

  lees meer
 • 07 december 2017 om 18:30 uur, Christelijke Hogeschool Ede

  Welkom op de Open Avond - 7 december 2017

  Donderdagavond 7 december 2017 zet de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) haar deuren open voor iedereen die kennis wil maken met de negen opleidingen, de docenten en studenten. Je bent van 18.30 uur tot 21.00 uur (v.a. 18.15 uur inloop) welkom om sfeer te proeven en vragen te stellen.

  lees meer
 • 24 januari 2018 om 10:00 uur, Christelijke Hogeschool Ede

  Experience Day woensdag 24 januari 2018

  Op woensdag 24 januari 2018 organiseert de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een Experience Day van 10.00 - 14.00 uur. Scholieren (havo, vwo en mbo) kunnen deze dag kennis maken met de verschillende hbo-opleidingen.

  lees meer
 • 03 februari 2018 om 10:00 uur, Christelijke Hogeschool Ede

  Welkom op de Open Dag - 3 februari 2018

  Op zaterdag 3 februari 2018 zet de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) haar deuren open voor iedereen die kennis wil maken met de negen opleidingen, de docenten en studenten. Je bent van 10.00 uur tot 15.00 uur welkom om sfeer te proeven en vragen te stellen.

  lees meer
 • 21 februari 2018 om 10:00 uur, Christelijke Hogeschool Ede

  Experience Day woensdag 21 februari 2018

  Op woensdag 21 februari 2018 organiseert de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een Experience Day van 10.00 - 14.00 uur. Scholieren (havo, vwo en mbo) kunnen deze dag kennis maken met de verschillende hbo-opleidingen.

  lees meer
 • 27 maart 2018 om 18:30 uur, Christelijke Hogeschool Ede

  Welkom op de Open Avond - 27 maart 2018

  Donderdagavond 27 maart 2018 zet de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) haar deuren open voor iedereen die kennis wil maken met de negen opleidingen, de docenten en studenten. Je bent van 18.30 uur tot 21.00 uur (v.a. 18.15 uur inloop) welkom om sfeer te proeven en vragen te stellen.

  lees meer
 • 11 april 2018 om 10:00 uur, Christelijke Hogeschool Ede

  Experience Day woensdag 11 april 2018

  Op woensdag 11 april 2018 organiseert de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een Experience Day van 10.00 - 14.00 uur. Scholieren (havo, vwo en mbo) kunnen deze dag kennis maken met de verschillende hbo-opleidingen.

  lees meer
 • 06 juni 2018 om 10:00 uur, Christelijke Hogeschool Ede

  Experience Day woensdag 6 juni 2018

  Op woensdag 6 juni 2018 organiseert de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een Experience Day van 10.00 - 14.00 uur. Scholieren (havo, vwo en mbo) kunnen deze dag kennis maken met de verschillende hbo-opleidingen.

  lees meer

Aanstaande trainingen aanbod

 • Post HBO Management

  06 september 2017
  Post-hbo

  Opleiding Management. Leer theorie toe te passen in de eigen werksituatie. U wordt elke keer uitgenodigd uw eigen praktijkervaring in te brengen.

  lees meer
 • Cursus

  Sinds 1 januari 2015 heeft de wijkverpleegkundige een belangrijke rol gekregen bij de toewijzing van zorg. Om de wijkverpleegkundige in haar rol als indicatiesteller te ondersteunen, is de cursus “Indiceren voor wijkverpleegkundigen” ontwikkeld. Het indiceren maakt onderdeel uit van het verpleegkundig proces waarbij de basis wordt gevormd door het klinisch redeneren en is gericht op het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt.

  lees meer
 • Post-hbo

  Sinds 1 januari 2008 is de functie "Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ"(POH GGZ) in het leven geroepen. Versterking van de eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg is het doel. Sindsdien wordt de functie meer en meer geïmplementeerd binnen zorggroepen.

  lees meer
 • Post-hbo

  Bewegingsonderwijs geven aan kinderen is een vak apart. Je moet iets hebben met bewegende kinderen op banken, kasten, aan touwen, ringen en dergelijke. Het spanningsveld aangaan tussen lukken en niet lukken.

  lees meer
 • Post-hbo

  Bedrijven en andere ar­beids­organisaties komen onder toene­mende druk van de samenleving te staan om veel aandacht te ge­ven aan de ar­beidsomstan­digheden van de werk­ne­mers. Het wel­zijn van de werkne­mers wordt een belang­rijk onderdeel van het ARBO-beleid. Daarnaast heb­ben veel bedrij­ven en instellin­gen te ma­ken met Bo­nus/Malus Sys­te­men van Bedrijfsverenigin­gen en Ziekte­kos­tenverze­keraars.

  lees meer
 • Post-hbo Speltherapie

  15 september 2017
  Post-hbo

  Speltherapie is een methode om kinderen individueel of in groepsverband te helpen met sociaal-emotionele en/of ontwikkelingsproblemen en/of gedrags­problemen. De opleiding aan de CHE kenmerkt zich door kleine groepen en veel persoonlijke aandacht en begeleiding.

  lees meer
 • Post-hbo

  The post-graduate diploma course in International Public Health is intended for health professionals (medical doctors, nurses, midwives and other allied health professionals) who intend to work in health care in developing countries.

  lees meer
 • Post-hbo

  De Post-hbo opleiding International Public Health (IPH) biedt een grondige voorbereiding op het werken in de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

  lees meer
 • Casemanagement Dementie

  27 september 2017
  Post-hbo

  Volgens een recente CBS Bevolkingsprognose zal het aantal 65-plussers toenemen van 2,7 miljoen in 2012 tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2041. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen.
  Hoewel veel ouderen nog in goede gezondheid leven komt er ook een steeds grotere groep kwetsbare- en dementerende ouderen. Bij kwetsbare ouderen is er sprake van lichamelijke, psychische en/of sociale problematiek. De groep kwetsbare ouderen bevat veel zorgvragers met een vorm van (beginnende) dementie. Het beleid van de Nederlandse overheid is erop gericht om deze ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Om de kwaliteit van zorg te kunnen bieden speelt casemanagement in het zorgnetwerk van kwetsbare ouderen een steeds belangrijkere rol.

  lees meer
 • ICO Cursus

  27 september 2017
  Cursus

  De ICO-cursus leidt (geselecteerde) leerkrachten c.q. cursisten op tot competentiegerichte begeleiders van CHE-studenten. Na de opleiding is de cursist in staat om op adequate wijze de taken van een interne coach uit te voeren, conform het functieprofiel van de interne coach van de CHE.

  lees meer