Martine Noordegraaf

Lector Jeugd en Gezin

Meer weten??  
Jaap van der Meiden
  • Jaap van der Meiden

Jaap van der Meiden

DocentTransfer Sociale Studies

 

Gert Vierwind

Lid kenniskring Jeugd en Gezin

Meer weten??  

Lezing en workshops

Lezing: Onderzoekend vermogen in de Hbo bachelor

Over weinig onderwerpen in het hbo is zoveel verwarring als het vraagstuk van onderzoek in bachelor opleidingen. Nadat sinds 2010 verscheidene opleidingen zijn afgekeurd vanwege een te laag eindniveau zijn veel opleidingen studenten intensief gaan opleiden en toetsen op het gebied van onderzoek. Maar wat willen we hier nu precies mee? We leiden in het hbo toch niet op tot onderzoeker? Of wel? Wat is dat eigenlijk, onderzoekend vermogen, waar komt het vandaan en hoe kan je het inpassen in het onderwijs? Op welke manier kan je het toetsen? Wat betekent dat voor het afstuderen? 

Daan Andriessen gaat in op deze vragen op basis van zijn ervaringen als lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek en als voorzitter van de Expertgroep Protocol.

Workshop: Wat is nou eigenlijk het probleem?

De praktijk worstelt vaak met vragen die complex en veelomvattend zijn. Soms is het ook niet direct duidelijk wat de vraag nu precies is of om welk probleem het nou eigenlijk gaat. Vaak is dit wél het startpunt van het afstudeerwerk van studenten. En dan? Hoe helpen we in ons onderwijs studenten om vanuit deze startpositie te komen tot een goed afgebakend onderwerp of een precieze onderzoeksvraag? In deze workshop gaan we aan de slag met de methodiek ‘het kaartjesspel’. Deze methodiek is een goede begeleidingsstrategie om studenten in het beginstadium van een opdracht en/of onderzoek te helpen bij de afbakening van hun onderwerp en/of onderzoeksvraag. Aan de hand van een plan van aanpak oefenen we met deze methodiek.

Lisette Munneke is onderzoeker bij het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Binnen dit lectoraat wordt onderzoek gedaan naar de methodologie en didactiek van praktijkgericht onderzoek binnen HBO-opleidingen.
Ruth Vermaat is docent onderzoek aan de academie voor sociale studies.

Workshop: Vinden wat je zoekt

In deze workshop draait het om het snel en systematisch afzoeken van het internet: het zogenaamde booleaans zoeken ofwel ‘googlen+’. Daarnaast oriënteren we ons op het vinden van bronnen op het ‘Hidden Web’ (databanken). Je ontdekt hoe je op efficiënte en tijdbesparende manier optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden van het net; hoe je het aantal treffers sterk vermindert en de kwaliteit van de gevonden resultaten verhoogt.
Naast het zoeken en vinden komt ook het verwijzen en beheren aan de orde. Hoe moet je de APA-norm toepassen bij de verschillende bronnen en hoe kun je de bronnen zelf op eenvoudige wijze beheren. Er wordt gebruik gemaakt van een tool (webapp) waarover je ook de rest van het schooljaar kunt beschikken.

Deze workshop wordt gegeven door Jaap de Jong, Nicolien de Jong, Jochum Muurling en Petra Potters, docenten onderzoek aan de academie voor sociale studies

Workshop: Op zoek naar de norm: samen kalibreren

Het beoordelen van afstudeerwerken is een belangrijke stap in het afgeven van een hbo diploma. Sinds de schandalen in het hbo in 2010 en 2011 kijkt de buitenwereld heel kritisch naar dit proces. Adviezen uit het rapport Vreemde ogen dwingen en meer recent Beoordelen is mensenwerk wijzen op het belang van de deskundigheid van de examinatoren en het belang van normvinding. Een van de manieren om die te bevorderen is door samen te beoordelen in kalibreersessies. In deze sessie gaan we samen een afstudeerwerkstuk beoordelen met als centrale vraag: wat vinden wij goed? 

Daan Andriessen gaat in op deze vragen op basis van zijn ervaringen als lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek en als voorzitter van de Expertgroep Protocol.
Bianca van Putten is docent onderzoek aan de academie voor sociale studies.

Workshop: Ethiek in onderzoek

Deze workshop gaat over open deuren, manipuleren en camoufleren. Want: waarom onderzoeken wat we al lang weten? En: hoe ga je om met een opdrachtgever die het antwoord al klaar heeft op zijn aangereikte onderzoeksvraag? En: wat als de uitkomsten van het onderzoek tegenvallen of tegenstrijdig zijn? In de workshop bespreken we slimme vragen die je opdrachtgevers en studenten kunt stellen om deze (en andere) dilemma’s bespreekbaar te maken. Het doel hiervan is om het gevoel van eigenaarschap (over het onderzoek) bij de student aan te wakkeren. Een kwaliteit die professionals in een sterk veranderend werkveld hard nodig hebben 

Martine Noordegraaf en Gert Vierwind zijn als lector en onderzoeker verbonden aan het lectoraat Jeugd en Gezin van de academie voor sociale studies.