Aart Jongeman klein
  • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar
  • Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

Stichting Yvette

De doelstelling en werkzaamheden van de stichting
Stichting Yvette wil veelbelovende studenten HBO-theologie, Sociale studies en Verpleegkunde van de Christelijke Hogeschool Ede belonen. Het gaat om studenten die een goed afstudeerproject gaan doen in een niet-westers land. Dat afstudeerproject moet voldoen aan diverse criteria, die in de folder te lezen zijn. Het afstudeerproject moet in elk geval toegevoegde waarde hebben op de langere termijn. De studenten die een afstudeerproject hebben ingeleverd bij hun afstudeercoach kunnen dat als dat door hem/haar aanvaard is, vervolgens bij de secretaris van de stichting inleveren. Het stichtingsbestuur kiest dan de beste uit aan de hand van de criteria.

In principe krijgen elk jaar één of twee studenten theologie, één of twee studenten sociale studies en één of twee studenten verpleegkunde een subsidie. Aan deze studenten wordt  € 500 tot €1000 uitgekeerd. Als de financiën van de stichting het toelaten kunnen er meer studenten in aanmerking komen.

Het bestuur van de stichting
Dhr N.Belo (GPW), voorzitter nbelo@che.nl
Mw R.R. Vermaat (Sociale Studies), penningmeester rrvermaat@che.nl
Dhr N.C.van der Voet (GPW), secretaris ncvdvoet@che.nl

Inschrijvingsnummer KVK: 32157281
Fiscaal nummer ANBI: 821137396

Jaarverslagen stichting Yvette

Beleidsplan stichting Yvette

Resultatenrekening 2010-2016

Om een beeld te geven van wat studenten doen, mede met de subsidie van stichting Yvette, volgt hier ter illustratie een Onderzoeksverslag  uit 2014

 

Folder Stichting Yvette